Grunnstoffene: Det Periodiske System
Elements: The Periodic Table
Periodesystemet
Periodic Table
Hjem
Home
Sammenlign
Compare
Innstillinger
Settings
Liste
List
Oversett
Translate
Oversettelse
Translation
Om
About
Generelt
General
Versjon
Version
Utviklet av Naveen CS
Developed by Naveen CS
Bidragsytere
Credits
Søk
Search
Hjelp til med å oversette appen til ditt språk
Help translate this app to your language
Språk
Language
Språk som støttes
Supported Languages
Systemspråk
System Language
Vennligst start appen på nytt for å bytte språk
Please restart the app to switch language
Personvernregler
Privacy Policy
Appen verken samler eller lagrer brukerdata
This app does not collect or store any user data
Ingen grunnstoffer stemte med søket ditt
No elements match your search
Resultater for
Results for
grunnstoff
element
grunnstoffer
elements
Rangér
Rate
Kontakt oss
Contact us
Oppgrader
Upgrade
Oppgrader for ekstra funksjoner
Upgrade for extra features
Funksjoner
Features
Har du glede av appen?
Enjoying the app?
Vi vil gjerne at du gir applikasjonen 5 stjerner
We'd love you to rate our app 5 stars on the Store
Send
Send
Send tilbakemelding
Send Feedback
Vennligst kjøp oppgraderingen for å få funksjonene nedenfor
Please purchase the upgrade to get the below features
Fjern all reklame
Remove all ads
Angi bakgrunnen
Set the background
Se detaljert informasjon om isotoper
View detailed information on isotopes
Se flere bilder for hvert element
View more images for each element
Tilpass utseendet til periodesystemet
Customize the appearance of the periodic table
Endre snarveiene for sidenavigasjon
Modify the shortcut keys for the page navigation
* Tilgjengelig med oppgraderingen
* Available with the upgrade
Fortell oss om dine erfaringer eller foreslå hvordan vi kan gjøre det enda bedre
Tell us about your experience or suggest how we can make it better
Lukk
Close
Aktivert
On
Deaktivert
Off
Bildekreditter
Image Credits
Versjonsmerknader
Version Notes
Tema
Theme
Lys
Light

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.