Elementov: Periodni sistem
Elements: The Periodic Table
Periodni sistem
Periodic Table
Domov
Home
Primerjaj
Compare
Nastavitve
Settings
Seznam
List
Prevedi
Translate
Prevajanje
Translation
Vizitka
About
Osnovno
General
Različica
Version
Razvoj: Naveen CS
Developed by Naveen CS
Zasluge
Credits
Iskanje
Search
Pomagajte pri prevajanju aplikacije v svoj jezik
Help translate this app to your language
Jezik
Language
Podprt jezik
Supported Languages
Jezik sistema
System Language
Za spremembo jezika znova zaženite aplikacijo
Please restart the app to switch language
Pravilnik o zasebnosti
Privacy Policy
Ta aplikacija ne zbira in ne shranjuje uporabniških podatkov
This app does not collect or store any user data
Ni elementov, ki bi ustrezali vašemu iskanju
No elements match your search
Rezultati za
Results for
element
element
elementi
elements
Ocenite
Rate
Stik z nami
Contact us
Nadgradnja
Upgrade
Nadgradite aplikacijo in pridobite dodatne funkcije
Upgrade for extra features
Aplikacija omogoča
Features
Ali vam je aplikacija všeč?
Enjoying the app?
Veseli bi bili, če bi našo aplikacijo ocenili s 5 zvezdicami
We'd love you to rate our app 5 stars on the Store
Pošlji
Send
Pošiljanje povratnih informacij
Send Feedback
Prosimo, kupite aplikacijo. S tem pridobite spodnje funkcije
Please purchase the upgrade to get the below features
Odstranite oglase
Remove all ads
Nastavi ozadje
Set the background
Oglejte si podrobne informacije o izotopih
View detailed information on isotopes
Oglejte si več slik za vsak element
View more images for each element
Prilagodite videz periodnega sistema
Customize the appearance of the periodic table
Spremenite bližnjične tipke za navigacijo strani
Modify the shortcut keys for the page navigation
* Na voljo z nadgradnjo
* Available with the upgrade
Pišite nam o svojih pogledih in mnenjih glede aplikacije in predlagajte, kako lahko izboljšamo aplikacijo
Tell us about your experience or suggest how we can make it better
Zapri
Close
Vklopljeno
On
Izklopljeno
Off
Zasluge za slike
Image Credits
Opombe o različici
Version Notes
Teme
Theme
Svetlo
Light

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.