Elementer: Det Periodiske System
Elements: The Periodic Table
Periodiske System
Periodic Table
Startside
Home
Sammenlign
Compare
Indstillinger
Settings
Liste
List
Oversæt
Translate
Oversættelse
Translation
Om
About
Generelt
General
Version
Version
Udviklet af Naveen CS
Developed by Naveen CS
Tak til
Credits
Søgning
Search
Hjælp med at oversætte denne app til dit sprog
Help translate this app to your language
Sprog
Language
Understøttede sprog
Supported Languages
System sprog
System Language
Genstart appen for at ændre sprog
Please restart the app to switch language
Privatlivspolitik
Privacy Policy
Denne app indhenter, eller lagrer, ingen brugerdata
This app does not collect or store any user data
Ingen elementer matcher din søgning
No elements match your search
Resultater for
Results for
element
element
elementer
elements
Bedøm
Rate
Kontakt os
Contact us
Opgradér
Upgrade
Opgradér for ekstra funktioner
Upgrade for extra features
Funktioner
Features
Nyder du applikationen?
Enjoying the app?
Vi ville elske det hvis du bedømte vores app 5 stjerner
We'd love you to rate our app 5 stars on the Store
Send
Send
Send Feedback
Send Feedback
Køb venligst opgraderingen for at få nedenstående funktioner
Please purchase the upgrade to get the below features
Fjern alle reklamer
Remove all ads
Indstil baggrunden
Set the background
Se detaljeret information om isotoper
View detailed information on isotopes
Se flere billeder for hvert element
View more images for each element
Tilpas det periodiske systems udseende
Customize the appearance of the periodic table
Rediger genvejstasterne til sidenavigationen
Modify the shortcut keys for the page navigation
* Tilgængelig med opgraderingen
* Available with the upgrade
Fortæl os om din oplevelse eller foreslå hvordan vi kan lave den endnu bedre
Tell us about your experience or suggest how we can make it better
Luk
Close
Til
On
Fra
Off
Billede akkrediteringer
Image Credits
Versionsnoter
Version Notes
Tema
Theme
Lyst
Light

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.