Prvky: Periodická Tabulka
Elements: The Periodic Table
Periodická Tabulka
Periodic Table
Domů
Home
Porovnat
Compare
Nastavení
Settings
Seznam
List
Přeložit
Translate
Překlad
Translation
O aplikaci
About
Obecně
General
Verze
Version
Vyvinuto Naveen CS
Developed by Naveen CS
Poděkování
Credits
Hledat
Search
Pomozte nám přeložit tuto aplikaci do Vašeho jazyka
Help translate this app to your language
Jazyk
Language
Podporované jazyky
Supported Languages
Systémový jazyk
System Language
Pro změnu jazyk restartujte aplikaci
Please restart the app to switch language
Ochrana osobních údajů
Privacy Policy
Tato aplikace neshromažďuje ani nemění uživatelská data
This app does not collect or store any user data
Nenalezen žádný prvek
No elements match your search
Výsledky pro dotaz
Results for
prvek
element
prvky
elements
Hodnotit
Rate
Kontaktujte nás
Contact us
Upgrade
Upgrade
Upgradujte pro další funkce
Upgrade for extra features
Funkce
Features
Líbí se Vám aplikace?
Enjoying the app?
Budeme rádi, když nám dáte 5 hvězdiček v aplikaci Store
We'd love you to rate our app 5 stars on the Store
Odeslat
Send
Odeslat zpětnou vazbu
Send Feedback
Prosím upgradujte pro získání těchto funkcí
Please purchase the upgrade to get the below features
Odebrat všechny reklamy
Remove all ads
Nastavit pozadí
Set the background
Zobrazit detailní informace izotopů
View detailed information on isotopes
Zobrazit více obrázků pro daný prvek
View more images for each element
Přizpůsobit vzhled periodické tabulky
Customize the appearance of the periodic table
Upravit zkratky pro ovládání stránek
Modify the shortcut keys for the page navigation
* Dostupné pouze po upgradu
* Available with the upgrade
Řekněte nám o svých zkušenostech nebo návrhů, kterými bychom se mohli zlepšit
Tell us about your experience or suggest how we can make it better
Zavřít
Close
Zapnuto
On
Vypnuto
Off
Autorská práva obrázku
Image Credits
Poznámky k verzi
Version Notes
Motiv
Theme
Světlý
Light

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.