Od riječi "voda"; latinski naziv "hydrogenium" od grčke riječi "hydro" (voda), i "genes" (postanak)
มาจากภาษากรีก คำว่า "Hydro" แปลว่า น้ำ และคำว่า "genes" แปลว่า ทำให้เกิด
Od grčke riječi "helios", Sunce
จากภาษากรีกว่า helios แปลว่า ดวงอาทิตย์
Od grčke riječi "lithos", kamen
จากภาษากรีกว่า Lithos แปลว่า หิน
Od grčke riječi "berylios", beril
จากคำภาษากรีก beryllos แปลว่า เบริล
Od arapske riječi "buraq", perzijski "burah"
No translations found
Od riječi "ugljen", po uzoru na latinski naziv "carbonum" koji dolazi od latinske riječi za ugljen, "carbo"
มาจากคำภาษาละติน "Carbo" แปล่า ถ่าน
Od "dušiti" (gušiti), jer ne podržava disanje; latinski naziv "nitrogenium" od latinske riječi "nitrum", grčke "nitron", izvorna soda, i "genes", postanak
จากภาษาละติน nitrum , กรีก Nitron , คือ โซดาพื้นเมือง
Od riječi "kiselina", jer je na latinskom nazvan "oxygenium", od grčke riječi "oxys", kiselina, i "genes", tvoritelj
No translations found
Od latinske i francuske riječi "fluere", teći ili tok
No translations found
Od grčke riječi "neos", nov
No translations found
Od latinskog "natrium", grčkog "nitron", što dolazi od arapskih riječi za saltiru, "natrun", "nitrun"
No translations found
Od Magnezije, okruga u Tesaliji
No translations found
Od latinske riječi "alumen", stipsa
No translations found
Od latinske riječi "silex", kremen
No translations found
Od grčke riječi "phosphoros", koji donosi svjetlo; drevnog naziva za planet Veneru koja se pojavljivala prije izlaska Sunca
No translations found
Od latinskog "sulpur", "sulfur"; poznat drevnim narodima, spominje se u Postanku
No translations found
Od grčke riječi "chloro", zelenkasto žuta
มาจากภาษากรีกว่า "Chloro" แปลว่า สีเขียวตอง
Od grčke riječi "argos", neaktivan
No translations found
Od latinske riječi "kalium", arapske "qali", lug
No translations found
Od latinske riječi "calx", vapno
No translations found
Od latinske riječi "Scandia", Skandinavija
No translations found
Od latinske riječi "titans", prvi sinovi Zemlje, grčka mitologija
No translations found
Imenovan po Skandinavskoj božici, Vanadis
มาจากชื่อเทพเจ้าสแกนดินีเวียที่ชื่อ วานาดิส Vanadis
Od grčke riječi "chroma", boja
มาจากภาษากรีกคำว่า Chroma แปลว่า สี
Od latinske riječi "magnes", magnet, od magnetskih svojstava piroluzita
No translations found
Simbol Fe od latinske riječi "ferrum"
มาจากชื่อภาษาละตินว่า Ferrum
Od njemačke riječi "Kobald", goblin ili zloduh; isto tako od grčke riječi "cobalos", rudnik
No translations found
Od njemačke riječi "Nickel" (Sotona), i od "Kupfernickel", bakar starog Nicka
No translations found
Od turske riječi "bakir"; latinske naziv "cuprum", metal s otoka Cipra
No translations found
Od njemačke riječi "Zink", nepoznatog podrijetla
No translations found
Od latinske riječi "Gallia", Francuska; isto tako latinska riječ "gallus", prijevod Lecoq, pijetao
No translations found
Od latinske riječi "Germania", Njemačka
No translations found
Od latinske riječi "arsenicum", grčke riječi "arsenikon"
No translations found
Od grčke riječi "Selene", Mjesec
No translations found
Od grčke riječi "bromos", smrad
No translations found
Od grčke riječi "kryptos", skriven
No translations found
Od latinske riječi "rubidus", najdublja crvena
No translations found
Imenovan po Strontianu, gradu u Škotskoj
ตั้งชื่อตามชื่อเมือง Strontian ใประเทศสก๊อตแลนด์
Imenovan po Ytterbyu, selu u Švedskoj blizu Vauxholma
ตั้งชื่อตามหมู่บ้าน Ytterby ในประเทศสวีเดน
Od perzijske riječi "zargun", nalik zlatu
No translations found
Imenovan po Niobe, kćeri Tantala
No translations found
Od grčke riječi "molybdo", olovo
No translations found
Od grčke riječi "technetos", umjetan
No translations found
Od latinske riječi "Ruthenia", Rusija
No translations found
Od grčke riječi "rhodon", ruža
No translations found
Paladij je nazvan po asteroidu Palasu; Palas je bila grčka božica mudrosti
No translations found
Latinska riječ za srebro je "argentum"
No translations found
Od latinske riječi "cadmia", grčke riječi "kadmeia" - drevnog naziva za kalamin, cinkov karbonat
No translations found
Od sjajne indigo linije u njegovom spektru
No translations found
Od grčke riječi "kassíteros"; simbol od latinske riječi za kositar koja glasi "stannum"
No translations found

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their Element Details project.

Sign up for free or login to start contributing.