Od riječi "voda"; latinski naziv "hydrogenium" od grčke riječi "hydro" (voda), i "genes" (postanak)
名前の由来は、 ギリシャ語の "hydro" (水) と、 "genes" (成形) を合わせた言葉です
Od grčke riječi "helios", Sunce
名前の由来は、ギリシャ語の "helios" (太陽) からきた言葉です
Od grčke riječi "lithos", kamen
名前の由来は、ギリシャ語の "lithos" (石) からきた言葉です
Od grčke riječi "berylios", beril
名前の由来は、 ギリシャ語の "beryllos" (緑柱石) です。
Od arapske riječi "buraq", perzijski "burah"
英名の由来は、アラビア語の "Buraq" 若しくは、ペルシャ語の "Burah" からきた言葉です。 和名の由来は、中国 で10世紀の「日華本草」にペルシャ語の音写としてホウ砂のことを中国語で「蓬砂」とした記述をし、14世紀には日本に伝来して「硼砂」と記されているため、硼(ホウ)素 になった。
Od riječi "ugljen", po uzoru na latinski naziv "carbonum" koji dolazi od latinske riječi za ugljen, "carbo"
名前の由来は、ラテン語の "carbo" (木炭) からきた言葉です。
Od "dušiti" (gušiti), jer ne podržava disanje; latinski naziv "nitrogenium" od latinske riječi "nitrum", grčke "nitron", izvorna soda, i "genes", postanak
ラテン語の「nitrum」、ギリシャ語の「Nitron」、ネイティブソーダから。 と「遺伝子」、形成
Od riječi "kiselina", jer je na latinskom nazvan "oxygenium", od grčke riječi "oxys", kiselina, i "genes", tvoritelj
名前の由来は、ギリシャ語の "oxys" (酸) と "genes" (成形) を合わせた言葉です。
Od latinske i francuske riječi "fluere", teći ili tok
No translations found
Od grčke riječi "neos", nov
名前の由来は、ギリシャ語の "neos" (新しい) からきた言葉です。
Od latinskog "natrium", grčkog "nitron", što dolazi od arapskih riječi za saltiru, "natrun", "nitrun"
No translations found
Od Magnezije, okruga u Tesaliji
No translations found
Od latinske riječi "alumen", stipsa
名前の由来は、ラテン語の "alumen" (明礬) からきた言葉です。
Od latinske riječi "silex", kremen
言葉の由来は、ラテン語の "silex" (珪石,火打石) からきた言葉です。
Od grčke riječi "phosphoros", koji donosi svjetlo; drevnog naziva za planet Veneru koja se pojavljivala prije izlaska Sunca
No translations found
Od latinskog "sulpur", "sulfur"; poznat drevnim narodima, spominje se u Postanku
No translations found
Od grčke riječi "chloro", zelenkasto žuta
No translations found
Od grčke riječi "argos", neaktivan
No translations found
Od latinske riječi "kalium", arapske "qali", lug
No translations found
Od latinske riječi "calx", vapno
No translations found
Od latinske riječi "Scandia", Skandinavija
No translations found
Od latinske riječi "titans", prvi sinovi Zemlje, grčka mitologija
No translations found
Imenovan po Skandinavskoj božici, Vanadis
No translations found
Od grčke riječi "chroma", boja
No translations found
Od latinske riječi "magnes", magnet, od magnetskih svojstava piroluzita
No translations found
Simbol Fe od latinske riječi "ferrum"
No translations found
Od njemačke riječi "Kobald", goblin ili zloduh; isto tako od grčke riječi "cobalos", rudnik
No translations found
Od njemačke riječi "Nickel" (Sotona), i od "Kupfernickel", bakar starog Nicka
No translations found
Od turske riječi "bakir"; latinske naziv "cuprum", metal s otoka Cipra
No translations found
Od njemačke riječi "Zink", nepoznatog podrijetla
No translations found
Od latinske riječi "Gallia", Francuska; isto tako latinska riječ "gallus", prijevod Lecoq, pijetao
No translations found
Od latinske riječi "Germania", Njemačka
No translations found
Od latinske riječi "arsenicum", grčke riječi "arsenikon"
No translations found
Od grčke riječi "Selene", Mjesec
No translations found
Od grčke riječi "bromos", smrad
No translations found
Od grčke riječi "kryptos", skriven
No translations found
Od latinske riječi "rubidus", najdublja crvena
No translations found
Imenovan po Strontianu, gradu u Škotskoj
No translations found
Imenovan po Ytterbyu, selu u Švedskoj blizu Vauxholma
No translations found
Od perzijske riječi "zargun", nalik zlatu
No translations found
Imenovan po Niobe, kćeri Tantala
No translations found
Od grčke riječi "molybdo", olovo
No translations found
Od grčke riječi "technetos", umjetan
No translations found
Od latinske riječi "Ruthenia", Rusija
No translations found
Od grčke riječi "rhodon", ruža
No translations found
Paladij je nazvan po asteroidu Palasu; Palas je bila grčka božica mudrosti
No translations found
Latinska riječ za srebro je "argentum"
No translations found
Od latinske riječi "cadmia", grčke riječi "kadmeia" - drevnog naziva za kalamin, cinkov karbonat
No translations found
Od sjajne indigo linije u njegovom spektru
No translations found
Od grčke riječi "kassíteros"; simbol od latinske riječi za kositar koja glasi "stannum"
No translations found

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their Element Details project.

Sign up for free or login to start contributing.