Od grčkih riječi "anti" i "monos" - metal koj se ne nalazi sam
希腊文“永远伴生的金属”
Od latinske riječi "tellus", zemlja
拉丁文“地球”
Od grčke riječi "iodes", ljubičasta
希腊文“紫色”
Od grčke riječi "xenon", stranac
希腊文“陌生人”
Od latinske riječi "caesius", nebesko plav
拉丁文“天蓝色”
Od grčke riječi "barys", težak
希腊文“重量”
Od grčke riječi "lanthanein", ležati sakriven
希腊文“说谎的隐藏者”
Cerij je imenovan po asteroidu Ceresu
对应“谷神星”
Od grčke riječi "prasios", zelen, i "didymos", blizanac
希腊文“绿色”和“双胞胎”的复合词汇
Od grčke riječi "neos", nov, i "didymos", blizanac
希腊文“新”和“双胞胎”的复合词
Imenovan po grčkom "Prometeju", koji je, u mitologiji, ukrao vatru od bogova
因神话中盗窃火种造福人类普罗米修斯而得名
Od "samarskita", minerala imenovanom po ruskom oficiru rudnika, pukovniku Samarskiju
因俄罗斯的钐矿区Samarskite而得名
Europij je imenovan po Europi
因欧洲而得名
Od "gadolinita", minerala imenovanom po Gadolinu, finskom kemičaru
从“高德林”得名,一个以芬兰化学家高德林命名的矿区
Terbij je imenovan po Ytterbyu, gradu u Švedskoj
因瑞典小镇伊特比而得名
Od grčke riječi "dysprositos", težak za pridobiti
希腊文“很难得到的”
Od latinske riječi "Holmia", Štokholm
拉丁文“斯德哥尔摩”
Erbij je imenovan po Ytterbyu, gradu u Švedskoj
铒的命名用来纪念瑞典小镇伊特比
Imenovan po "Thule", najstarijem nazivu za Skandinaviju
因北欧最早的称呼Thule而得名
Iterbij je nazvan po Ytterbyu, gradu u Švedskoj
镱的命名用来纪念瑞典小镇伊特比
Lutecija je drevni naziv za Pariz
镥的拉丁词源是巴黎的古代名称
Od "Hafnia", latinskog imena za Kopenhagen
从拉丁文“哥本哈根”得名
Imenovan po "Tantalu", grčkom mitološkom liku, ocu Niobe
希腊神话中的尼俄百的父亲,坦塔罗斯
Od njemačke riječi "Wolfram"; od "Wolf", vuk i "rȃm", nečist
瑞典语“沉重的石头”
Od latinske riječi "Rhenus", Rajna
拉丁文“莱茵河”
Od grčke riječi "osme", miris
希腊文“恶臭”
Od latinske riječi "iris", duga
拉丁文“彩虹”
Od španjolske riječi "platina", srebro
西班牙文“银色”
Od latinske riječi "aurum", zlato
拉丁文“黄金”
Od latinske riječi "hydrargyrum", tekuće srebro
拉丁文“水银”
Od grčke riječi "thallos", zelena grančica
希腊文“绿色的幼苗”
Od latinske riječi "plumbum"
拉丁文“铅”
Od njemačke riječi "Wissmut"
德文“白色块状品”
Imenovan po Poljskoj, rodnoj zemlji gospođe Curie
波兰,居里夫人的家乡
Od grčke riječi "astatos", nestabilan
希腊文“不稳定的”
Ime je izvedeno iz riječi "radij"; koj se isprva zvao niton, a taj naziv dolazi od latinske riječi "nitens", svjetleći
词源是拉丁文“发光的”
Francij je imenovan po Francuskoj
纪念法国
Od latinske riječi "radius", zraka
拉丁文“射线”
Od grčke riječi "aktis, aktinos", snop ili zraka
希腊文“辐射”
Imenovan po "Thoru", skandinavskom bogu rata
纪念斯堪的纳维亚的战神-雷神
Od grčke riječi "protos", prvi
希腊文“首先”
Imenovan po planetu Uranu
词源是天王星
Imenovan po planetu Neptunu
词源是海王星
Imenovan po planetu Plutonu
词源是冥王星
Imenovan po Americi
纪念美国
Kirij je dobio naziv po Marie Curie i njenom mužu Pierreu Curie
纪念居里夫妇
Imenovan po Berkeleyju, u Kaliforniji, gradu u kojem je otkriven
纪念加州大学伯克利,一座以发现出名的城市
Imenovan po Kaliforniji i Sveučilištu u Kaliforniji
纪念加州及其州立大学
Imenovan po Albertu Einsteinu
纪念爱因斯坦
Imenovan po Nobelovcu Enricu Fermiju, jednom od pionira nuklearne fizike
纪念费米

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their Element Details project.

Sign up for free or login to start contributing.