Od riječi "voda"; latinski naziv "hydrogenium" od grčke riječi "hydro" (voda), i "genes" (postanak)
그리스어로 물을 뜻하는 'hydro'와 생성을 뜻하는 'genes'에서 유래되었다.
Od grčke riječi "helios", Sunce
그리스어로 태양을 뜻하는 'helios'에서 유래되었다.
Od grčke riječi "lithos", kamen
그리스어로 바위를 뜻하는 'lithos'에서 유래되었다.
Od grčke riječi "berylios", beril
그리스어로 녹주석을 뜻하는 'beryllos'에서 유래되었다.
Od arapske riječi "buraq", perzijski "burah"
아랍어로 붕사를 뜻하는 'Buraq'과 페르시아어 'Burah'에서 유래되었다.
Od riječi "ugljen", po uzoru na latinski naziv "carbonum" koji dolazi od latinske riječi za ugljen, "carbo"
라틴어로 목탄을 뜻하는 'carbo'에서 유래되었다.
Od "dušiti" (gušiti), jer ne podržava disanje; latinski naziv "nitrogenium" od latinske riječi "nitrum", grčke "nitron", izvorna soda, i "genes", postanak
초석 뜻하는 라틴어 'nitrum'과 그리스어 'Nitron' 그리고 생성을 뜻하는 'genes'에서 유래되었다.
Od riječi "kiselina", jer je na latinskom nazvan "oxygenium", od grčke riječi "oxys", kiselina, i "genes", tvoritelj
그리스어로 산을 뜻하는 'oxys'와 생성을 뜻하는 'genes'에서 유래되었다.
Od latinske i francuske riječi "fluere", teći ili tok
라틴어와 프랑스어로 흐르다를 뜻하는 'fluere'에서 유래되었다.
Od grčke riječi "neos", nov
그리스어로 새로움을 뜻하는 'neos'에서 유래되었다.
Od latinskog "natrium", grčkog "nitron", što dolazi od arapskih riječi za saltiru, "natrun", "nitrun"
영어 'soda'와 중세 라틴에서 두통약을 뜻하던 'sodanum'에서 유래되었다.
Od Magnezije, okruga u Tesaliji
그리스의 테살리아 마그네시아 지역의 'Magnesia'에서 유래되었다.
Od latinske riječi "alumen", stipsa
라틴어로 명반을 뜻하는 'alumen'에서 유래되었다.
Od latinske riječi "silex", kremen
라틴어로 부싯돌을 뜻하는 'silex'에서 유래되었다.
Od grčke riječi "phosphoros", koji donosi svjetlo; drevnog naziva za planet Veneru koja se pojavljivala prije izlaska Sunca
일출 전 나타나는 금성의 옛 이름인 '등대지기(light bearing)'를 뜻하는 그리스어 'phosphoros'에서 유래되었다.
Od latinskog "sulpur", "sulfur"; poznat drevnim narodima, spominje se u Postanku
고대에 알려진 바로, 창세기에서 유황을 뜻한다.
Od grčke riječi "chloro", zelenkasto žuta
그리스어로 황록색을 뜻하는 'chloro'에서 유래되었다.
Od grčke riječi "argos", neaktivan
그리스어로 게으름뱅이를 뜻하는 'argos'에서 유래되었다.
Od latinske riječi "kalium", arapske "qali", lug
영어로 잿물을 뜻하는 'potash'와 알칼리를 뜻하는 라틴어 'kalium', 아라비아어 'qali'에서 유래되었다.
Od latinske riječi "calx", vapno
라틴어로 석회를 뜻하는 'calx'에서 유래되었다.
Od latinske riječi "Scandia", Skandinavija
원소가 발견된 스칸디나비아 지역의 라틴어인 'Scandia'에서 유래되었다.
Od latinske riječi "titans", prvi sinovi Zemlje, grčka mitologija
그리스 신화의 원조 신 티탄의 라틴어 'titans'에서 유래되었다.
Imenovan po Skandinavskoj božici, Vanadis
스칸디나비아의 여신 'Vanadis'(바나디스)의 이름을 따서 바나듐이라고 명명했다.
Od grčke riječi "chroma", boja
그리스어로 색을 뜻하는 'chroma'에서 유래되었다.
Od latinske riječi "magnes", magnet, od magnetskih svojstava piroluzita
연망가니즈석의 자기적 성질 중 자석을 뜻하는 라틴어 'magnes'에서 유래되었다.
Simbol Fe od latinske riječi "ferrum"
라틴어 'ferrum'에서 유래되었다.
Od njemačke riječi "Kobald", goblin ili zloduh; isto tako od grčke riječi "cobalos", rudnik
악귀를 뜻하는 독일어 'Kobald'와 광산을 뜻하는 그리스어 'cobalos'에서 유래되었다.
Od njemačke riječi "Nickel" (Sotona), i od "Kupfernickel", bakar starog Nicka
독일어로 사탄을 뜻하는 'Nickel'과 구리의 옛 별명이었던 'kupfernickel'에서 유래되었다.
Od turske riječi "bakir"; latinske naziv "cuprum", metal s otoka Cipra
구리의 주 생산지인 키프로스의 라틴어 'cuprum'에서 유래되었다.
Od njemačke riječi "Zink", nepoznatog podrijetla
기원이 불분명한 독일어 'Zink'에서 유래되었다.
Od latinske riječi "Gallia", Francuska; isto tako latinska riječ "gallus", prijevod Lecoq, pijetao
라틴어로 프랑스를 뜻하는 'Gallia'와 수탉을 뜻하는 'gallus'에서 유래되었다.
Od latinske riječi "Germania", Njemačka
라틴어로 독일을 뜻하는 'Germania'에서 유래되었다.
Od latinske riječi "arsenicum", grčke riječi "arsenikon"
노란 분말을 뜻하는 그리스어 'arsenikon'와 라틴어 'arsenicum'에서 유래되었다.
Od grčke riječi "Selene", Mjesec
그리스어로 달을 뜻하는 'Selene'에서 유래되었다.
Od grčke riječi "bromos", smrad
그리스어로 악취를 뜻하는 'bromos'에서 유래되었다.
Od grčke riječi "kryptos", skriven
그리스어로 '감추다'를 뜻하는 'kryptos'에서 유래되었다.
Od latinske riječi "rubidus", najdublja crvena
라틴어로 적갈색을 뜻하는 'rubidus'에서 유래되었다.
Imenovan po Strontianu, gradu u Škotskoj
스코틀랜드 지역의 이름 'Strontian'을 따서 스트론튬이라고 명명했다.
Imenovan po Ytterbyu, selu u Švedskoj blizu Vauxholma
스웨덴의 복스홀름 근처에 있는 마을의 이름인 'Ytterby'(이테르비)를 따서 이트륨이라고 명명했다.
Od perzijske riječi "zargun", nalik zlatu
페르시아어로 '금과 닮은'을 뜻하는 'zargun'에서 유래되었다.
Imenovan po Niobe, kćeri Tantala
탄탈로스의 딸의 이름인 'Niobe'(니오베)을 따서 명명했다.
Od grčke riječi "molybdo", olovo
그리스어로 납을 의미하던 'molybdo'에서 유래되었다.
Od grčke riječi "technetos", umjetan
그리스어로 인공을 뜻하는 'technetos'에서 유래되었다.
Od latinske riječi "Ruthenia", Rusija
라틴어로 러시아를 뜻하는 'Ruthenia'에서 유래되었다.
Od grčke riječi "rhodon", ruža
그리스어로 장미를 뜻하는 'rhodon'에서 유래되었다.
Paladij je nazvan po asteroidu Palasu; Palas je bila grčka božica mudrosti
소행성 이름 'Pallas'(팔라스)에서 유래되었다. 팔라스는 그리스 신화에서 지혜의 여신으로 나온다.
Latinska riječ za srebro je "argentum"
라틴어로 은을 뜻하는 'argentum'에서 유래되었다.
Od latinske riječi "cadmia", grčke riječi "kadmeia" - drevnog naziva za kalamin, cinkov karbonat
칼라민 광석의 옛 이름인 라틴어 'cadmia'와 그리스어 'kadmeia'에서 유래되었다.
Od sjajne indigo linije u njegovom spektru
인듐이 청남색의 스펙트럼 선을 내는 것에서 유래되었다. (인듐과 청남색은 각각 indium, indigo이다.)
Od grčke riječi "kassíteros"; simbol od latinske riječi za kositar koja glasi "stannum"
원소기호는 주석을 뜻하는 라틴어 'stannum'에서 유래되었다.

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their Element Details project.

Sign up for free or login to start contributing.