Темно
Позадина
背景
Користи ја акцентираната боја на мојот Windows
使用Windows主題顏色
Принтено
可打印
Превземи
下載
Откриено
发现年期
п.н.е.
公元前
Елементи: Периодичната табела обезбедува сеопфатни и корисни информации за хемиските елементи сите на едно место.
元素:週期表一站式提供有關化學元素的全面和有用的信息。
Кликнете на елемент за да дознаете повеќе за својствата, историјата, потеклото на името, сликите, апликациите, опасностите и дијаграмот со електронска обвивка на секој елемент.
擊元素以了解有關每個元素的屬性,歷史,名稱來源,圖像,應用,危害和電子層分布圖的更多信息。
Визуално убаво обоена табела
令人視覺愉悅的彩色表格
Едноставен дизајн на течност и има многу детали
簡單的流畅設计并带有很多細節
Детална дескрипција за секое тело
各個元素的詳細描述
Види го листот на сите елементи во азбучен ред
依字母順序查看所有元素的清單
Дијаграм и слика на електронска обвивка за секој елемент
每個元素的電子殼圖和圖像
Спореди ги карактеристиките на 2 елементи
比較 2 個元素的屬性
Побарај за елементот со нивниот симбол, атомскиот број или име
使用元素的符號、原子編號或名稱搜索元素
Детални информации за главните изотопи
主要同位素的詳細資料
Линкови до информативни веб-страници за понатамошно студиранје
指向資訊網站的連結,供進一步研究
Работи без интернет, не треба конекција за да работи
離線工作,無需網路連接
Интерактивен периоден систем на хемиските елементи
化學元素互動週期表
Својства, историја, потекло на името, факти, примени, изотопи, електронска конфигурација, кристална структура, опасности и повеќе
性質、歷史、名稱來源、事實、應用、同位素、電子配寘、晶體結構、危害等
Група
Периода
週期
блок
Продавница
商店
Слика
圖像
Повеке слики
更多圖片
Карактеристики
性能
Примени
應用
Историја
歷史
Општи Својства
一般屬性
Физички Својства
物理性質
Атомски Својства
原子性質
Главни примени
主要應用
Важни линкови
外部連結
Изглед
外觀
Кратенка / Скратен пат
快捷方式
Предлози
建議
Повеќе
更多
Стил
風格
Веб-локација
網站
Ширина на табелата
表寬度
Подреди по број
按原子序號排序
Подреди по име
按原子名稱排序
Подреди по симбол
按原子符號排序
Име
名稱
Симбол
符號
Атомски број
原子序數
Атомска тежина
標準原子質量
Масен број
品質編號

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.