تاریک
Oscuro
پس زمینه
Fondo
استفاده از رنگ ویندوز من
Usar mi color de énfasis de Windows
قابل چاپ (پرینت)
Imprimibles
دانلود
Descargar
کشف شده
Descubrimiento
قبل از میلاد مسیح
a. C.
عناصر: جدول تناوبی اطلاعات جامع و مفیدی درباره عناصر شیمیایی میدهد.
Elementos: La Tabla Periódica ofrece información completa y útil acerca de cada uno de los elementos químicos, en un solo lugar.
بر روی یک عنصر کلیک کنید تا اطلاعاتی مربوط به خواص، تاریخ، اطلاعات کشف، عکس ها، کاربرد ها، خطرات و لایه الکترونی هر عنصر بددست آورید.
Haga click en un elemento para conocer más acerca de sus propiedades, historia, origen del nombre, imágenes, aplicaciones, riesgos asociados con el elemento y diagrama de electrones.
دیدن رنگ زیبای جدول
Tabla codificada con colores visualmente agradables
طراحی ساده با جزییات زیاد
Diseño fluido simple y con una gran cantidad de detalles
اطلاعات و جزییات دقیق برای هر عنصر
Descripción detallada de cada elemento
مشاهده لیست تمام عناصر به ترتیب حروف الفبا
Visualice todos los elementos listados en orden alfabético
نمودار لایه الکترونی و تصویر برای هر عنصر
Diagrama de electrones e imagen de cada elemento
مقایسه خواص دو عنصر
Compare las propiedades de 2 elementos
جستوجو عناصر با استفاده از نماد، عدد اتمی یا نام آنها
Busque elementos usando su símbolo, número atómico o nombre
اطلاعات دقیق در مورد ایزوتوپ ها
Información detallada sobre los principales isótopos
لینک وب سایت های اطلاع رسانی برای مطالعه بیشتر
Enlaces a sitos web adicionales para mayor información
استفاده آفلاین، بدون نیاز به اتصال اینترنت
No requiere conexión a internet, funciona offline
عنصر های شیمیایی تعاملی جدول دوره ای
Tabla periódica interactiva de los elementos químicos
ویژگی ها، تاریخ، ریشه نام، حقایق، اپلیکیشن ها، ایزوتوپ ها، پیکربندی الکترونیکی، ساختار بلوری، خطرها و بیشتر
Propiedades, historia, origen del nombre, hechos, aplicaciones, isótopos, configuración electrónica, estructura cristalina, peligros y más
گروه
Grupo
تناوب
Período
بلوک
Bloque
فروشگاه
Tienda
عکس
Imagen
عکس های بیشتر
Más imágenes
خواص
Propiedades
کاربرد ها
Aplicaciones
تاریخچه
Historia
ویژگیهای عمومی
Propiedades General
خواص فیزیکی
Propiedades Físicas
خواص اتمی
Propiedades Atómicas
کاربرد های اصلی
Principales Aplicaciones
لینک های مهم
Enlaces Externos
ظاهر
Apariencia
میانبرها
Accesos directos
پیشنهادها
Sugerencias
بیشتر
Más
تارنما
Sitio web
عرض جدول
Ancho de la tabla
مرتب سازی با عدد
Ordenar por número
مرتب سازی با نام
Ordenar por nombre
مرتب سازی با نماد
Ordenar por símbolo
نام
Nombre
نماد
Símbolo
عدد اتمی
Número atómico
عدد جرمی
Masa atómica
عدد جرمی
Número Másico

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.