Mörkt
어둡게
Bakgrund
배경
Utskrifter
인쇄하기
Ladda ner
다운로드
Upptäcktes
발견 연도
f.Kr.
기원전
Elements: The Periodic Table ger dig heltäckande och användbar information om grundämnen på ett och samma ställe.
원소 주기율표: 118 원소'는 주기율표 속 모든 원소들에 대한 유용한 정보를 종합적으로 한 번에 보여줍니다.
Klicka på ett grundämne för att få veta mer om dess egenskaper, historia, namn, bilder, användningsområden, faror och elektronskal.
각각의 원소를 클릭하여 원소의 특성, 역사, 원소명의 유래, 모습, 용도, 위험성, 전자껍질 모형을 볼 수 있습니다.
Detaljerad information om varje grundämne
원소들에 대한 자세한 설명이 제공됩니다
Elektronskalsdiagram och bild för varje grundämne
각각의 원소들의 모습과 전자껍질 모형을 볼 수 있습니다
Jämför egenskaperna för två grundämnen
두 원소의 특징을 비교할 수 있습니다
Sök efter grundämnen baserat på kemisk beteckning, atomnummer eller namn
원소 기호와 이름, 원자 번호로 원소를 검색할 수 있습니다
Detaljerad information om de vanligaste isotoperna
주요 동위원소에 대한 자세한 설명이 제공됩니다
Länkar till informativa hemsidor för vidare läsning
더 심화적인 정보를 제공하는 여러 웹사이트의 링크가 연결되어 있습니다
Fungerar offline, ingen internetanslutning krävs
인터넷이 필요없는 오프라인 작업이 가능합니다
Interaktivt periodiskt system
대화형 원소 주기율표
Grupp
Period
주기
Block
구역
Butik
상점
Bild
이미지
Fler bilder
더 많은 이미지
Egenskaper
특성
Användningsområden
용도
Historia
역사
Generella Egenskaper
일반적 특성
Fysikaliska Egenskaper
물리적 특성
Atomära Egenskaper
원자의 특성
Huvudsakliga användningsområden
용도
Externa länkar
주요 링크
Utseende
디자인
Genvägar
단축키
Förslag
추천
Mer
더보기
Stil
스타일
Webbplats
웹사이트
Bredd på tabell
주기율표 너비
Sortera efter nummer
원자 번호순으로 정렬
Sortera efter namn
원소 이름순으로 정렬
Sortera efter kemisk beteckning
원소 기호순으로 정렬
Namn
원소 이름
Tecken
원소 기호
Atomnummer
원자 번호
Atommassa
원자량
Masstal
질량수

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.