Kategoria
Kategoria
Kolor
Kolor
Radioaktywny
Radioaktywny
Układ krystalograficzny
Układ krystalograficzny
Stan skupienia
Stan skupienia
Gęstość
Gęstość
Temperatura topnienia
Temperatura topnienia
Temperatura wrzenia
Temperatura wrzenia
Ciepło właściwe
Ciepło właściwe
Ciepło topnienia
Ciepło topnienia
Ciepło parowania
Ciepło parowania
Promień atomowy
Promień atomowy
Promień walencyjny
Promień walencyjny
Promień Van der Waalsa
Promień Van der Waalsa
Elektroujemność
Elektroujemność
Skali Paulinga
Skali Paulinga
Energia jonizacji
Energia jonizacji
Objętość molowa
Objętość molowa
Przewodność cieplna
Przewodność cieplna
Stopnie utlenienia
Stopnie utlenienia
Temperatura
Temperatura
Skala Celsjusza
Skala Celsjusza
Skala Fahrenheita
Skala Fahrenheita
g/cm<sup>3</sup>
g/cm<sup>3</sup>
J/g·K
J/g·K
kJ/mol
kJ/mol
eV
eV
cm<sup>3</sup>/mol
cm<sup>3</sup>/mol
W/cm·K
W/cm·K
Rezystancja
Rezystancja
Magnetyczny Porządek
Magnetyczny Porządek
Podatność magnetyczna
Podatność magnetyczna
Moduł Younga
Moduł Younga
Moduł Kirchhoffa
Moduł Kirchhoffa
Moduł masowy
Moduł masowy
Współczynnik Poissona
Współczynnik Poissona
Numer CAS
Numer CAS
Numer CID PubChem
Numer CID PubChem
Konfiguracja elektronowa
Konfiguracja elektronowa
Elektrony na poszczególnych powłokach
Elektrony na poszczególnych powłokach
Izotopy
Izotopy
Stabilne izotopy
Stabilne izotopy
Niestabilne izotopy
Niestabilne izotopy
Tabele
Tabele
Tabela rozpuszczalności
Tabela rozpuszczalności
Rozpuszczalny
Rozpuszczalny
Lekko rozpuszczalny
Lekko rozpuszczalny
Nierozpuszczalny
Nierozpuszczalny
Niedostępne
Niedostępne
Reaguje z wodą
Reaguje z wodą

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.