Ciemny
Темные
Tło
Фон
Użyj koloru akcentowego z Windowsa
Использовать акцентный цвет Windows
Materiały do wydruku
Печатные версии
Pobierz
Скачать
Odkrycie
Открытие
p.n.e.
г. до н.э
Układ okresowy pierwiastków zbiera wszechstronne i użyteczne informacje na temat pierwiastków chemicznych w jednym miejscu.
Элементы: Периодическая Таблица обеспечивает всестороннюю и полезную информацию о химических элементах, собранную в одном месте.
Kliknij na pierwiastek, by dowiedzieć się więcej na temat jego właściwości, historii, pochodzenia nazwy, wyglądu, zastosowań, niebezpieczeństw i wykresu powłok elektronowych.
Кликните на элементе чтобы узнать свойства, историю, происхождение, изображения, применение, опасность и диаграмму электронной оболочки для каждого элемента.
Zadowalający wizualnie kolorowy układ
Визуально приятный цвет кодированной таблицы
Wykres powłok elektronowych i zdjęcie dla każdego z pierwiastków
Простой дизайн жидкости и больше подробностей
Porównaj właściwości dwóch pierwiastków
Подробное описание для каждого элемента
Szczegółowe informacje o ważnych izotopach
Показывать список всех элементов в алфавитном порядке
Wykres powłok elektronowych i zdjęcie dla każdego z pierwiastków
Диаграмма электронной оболочки и изображение для каждого элемента
Porównaj właściwości dwóch pierwiastków
Сравнить свойства двух элементов
Wyszukaj pierwiastki za pomocą ich symbolu, liczby atomowej lub nazwy
Поиск элемента, используя его символ, атомный номер или имя
Szczegółowe informacje o ważnych izotopach
Детальная информация об основных изотопах
Linki do informacyjnych stron internetowych do dalszej nauki
Ссылки на информационные веб-сайты для дальнейшего изучения
Działa w trybie offline, połączenie z Internetem nie jest konieczne
Работать без сети, не требуется подключение к Интернету
Interaktywny układ okresowy
Интерактивная периодическая таблица химических элементов
Właściwości, historia, pochodzenie nazwy, fakty, zastosowania, izotopy, konfiguracja elektronów, struktura kryształów, zagrożenia i więcej
Свойства, история, происхождение названия, факты, применение, изотопы, электронная конфигурация, кристаллическая структура, опасности и прочее
Grupa
Группа
Okres
Период
Blok
Блок
Sklep
Магазин
Obraz
Изображение
Więcej obrazów
Больше изображений
Właściwości
Свойства
Zastosowania
Применения
Historia
История
Ogólne właściwości
Главные Свойства
Właściwości fizyczne
Физические Свойства
Właściwości atomowe
Атомные Свойства
Główne zastosowania
Основное Применение
Linki zewnętrzne
Важные Ссылки
Wygląd
Внешний вид
Skróty
Ярлыки
Propozycje
Предложения
Więcej
Дополнительно
Wygląd
Вид
Witryna internetowa
Веб-сайт
Szerokość tabeli
Ширина Таблицы
Sortuj według numeru
Сортировка по Числу
Sortuj według nazwy
Сортировка по Названию
Sortuj według symbolu
Сортировка по Символу
Nazwa
Имя
Symbol
Символ
Liczba atomowa
Атомный номер
Masa atomowa
Атомный вес
Liczba masowa
Массовое число

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.