Din cuvântul grecesc "hidro" (apă), și "gen" (formal)
From the Greek word "hydro" (water), and "genes" (forming)
Din cuvântul grecesc "helios", soarele
From the Greek word "helios", the sun
Din cuvântul grecesc "lithos", piatră
From the Greek word "lithos", stone
Din cuvântul grecesc "beryllos", beril
From the Greek word "beryllos", beryl
Din cuvântul arab "Buraq", persană "Burah"
From the Arabic word "Buraq", Persian "Burah"
Din cuvântul latin "carbo", cărbune de lemn
From the Latin word "carbo", charcoal
Din cuvântul latin "nitrum", greacă "Nitron", soda nativă. și gen (formal)
From the Latin word "nitrum", Greek "Nitron", native soda; and "genes", forming
Din cuvântul grecesc "oxys", acid, și "gen" (formal)
From the Greek word "oxys", acid, and "genes", forming
Din latină și franceză "fluere", curgere sau șuvoi
From the Latin and French "fluere", flow or flux
Din cuvântul grecesc "neos", nou
From the Greek word "neos", new
Din cuvântul englez "soda"; latina medievală "sodanum": un leac a durerii de cap
From the English word, "soda"; Medieval Latin, "sodanum": a headache remedy
Din Magnesia, regiune în Tesalia
From Magnesia, district in Thessaly
Din cuvântul latin "alumen", alaun
From the Latin word "alumen", alum
Din cuvântul latin "silex", silex, cremene
From the Latin word "silex", silicis, flint
Din greacă "phosphoros", aducător de lumină; nume vechi pentru planeta Venus când aparea înainte de răsărit soarelui
From the Greek "phosphoros", light bearing; ancient name for the planet Venus when appearing before sunrise
Cunoscut din antichitate; face referire în geneză fiind pucioasă
Known to the ancients; referred to in Genesis as brimstone
Din cuvântul grecesc "chloro", galben-verzui
From the Greek word "chloro", greenish yellow
Din greacă "argos", inactiv
From the Greek "argos", inactive
Din cuvântul englez "potash" - cenușa de pe oală; latină "kalium", arabă "qali", alcaliu
From the English word, "potash" - pot ashes; Latin "kalium", Arab "qali", alkali
Din cuvântul latin "calx", lămâie verde
From the Latin word "calx", lime
Din cuvântul latin "Scandia", Scandinavia
From the Latin word "Scandia", Scandinavia
Din latină "titans", primii fii ai Pământului, mitologia greacă
From the Latin "titans", the first sons of the Earth, Greek mythology
Numit după zeița Scandinavă, Vanadis
Named after Scandinavian goddess, Vanadis
Din cuvântul grecesc "chroma", culoare
From the Greek word "chroma", color
Din cuvântul latin "magnes", magnet, din proprietățile magnetice a pirolusitei
From the Latin word "magnes", magnet, from magnetic properties of pyrolusite
Din cuvântul latin "ferrum"
From the Latin word "ferrum"
Din cuvântul german "Kobald", drăcușor sau duh rău; deasemenea din greacă "cobalos", mină
From the German word "Kobald", goblin or evil spirit; also from the Greek "cobalos", mine
Din cuvântul german "Nickel" (satana) și din "kupfernickel", cuprul vechi al lui Nick
From the German word "Nickel" (Satan), and from kupfernickel, Old Nick's copper
Din cuvântul latin "cuprum", de la insula Ciprului
From the Latin word "cuprum", from the island of Cyprus
Din cuvântul german "Zink", de origine obscură
From the German word "Zink", of obscure origin
Din cuvântul latin "Gallia" ce înseamnă Franța
From the Latin word "Gallia", France; also from Latin, "gallus", a translation of Lecoq, a cock
Din cuvântul latin "Germania", Germania
From the Latin word "Germania", Germany
Din cuvântul latin "arsenicum", greacă "arsenikon"
From the Latin word "arsenicum", Greek "arsenikon"
Din cuvântul grecesc "Selene", lună
From the Greek word "Selene", moon
Din cuvântul grecesc "bromos", duhoare
From the Greek word "bromos", stench
Din cuvântul grecesc "kryptos", ascuns
From the Greek word "kryptos", hidden
Din cuvântul latin "rubidus", roșu închis
From the Latin word "rubidus", deepest red
Numit după Strontian, un oraș în Scoția
Named after Strontian, a town in Scotland
Numit după Ytterby, un sat în Suedia lângă Vauxholm
Named after Ytterby, a village in Sweden near Vauxholm
Din persană "zargun", auriu
From the Persian "zargun", gold like
Numit după Niobe, fiica lui Tantalu
Named after Niobe, the daughter of Tantalu
Din cuvântul grecesc "molybdo", plumb
From the Greek word "molybdo", lead
Din cuvântul grecesc "technetos", artificial
From the Greek word "technetos", artificial
Din cuvântul latin "Ruthenia", Rusia
From the Latin word "Ruthenia", Russia
Din cuvântul grecesc "rhodon", trandafir
From the Greek word "rhodon", rose
Paladiul a fost numit după asteroidul Pallas; Pallas a fost zeița greacă a înțelepciunii
Palladium was named after the asteroid Pallas; Pallas was the Greek goddess of wisdom
Cuvântul latin pentru argint este "argentum"
The Latin word for silver is "argentum"
Din cuvântul latin "cadmia", greacă "kadmeia", numele vechi pentru calamină, carbonat de zinc
From the Latin word "cadmia", Greek "kadmeia" - the ancient name for calamine, zinc carbonate
Numele vine de la linia albastră "Indigo"
From the brilliant indigo line in its spectrum
Cuvântul latin "stannum", staniu
The Latin word for tin is stannum

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their Element Details project.

Sign up for free or login to start contributing.