Din cuvântul grecesc "hidro" (apă), și "gen" (formal)
No translations found
Din cuvântul grecesc "helios", soarele
No translations found
Din cuvântul grecesc "lithos", piatră
Kreeka keelsest sõnast "lithos" ehk kivi
Din cuvântul grecesc "beryllos", beril
No translations found
Din cuvântul arab "Buraq", persană "Burah"
No translations found
Din cuvântul latin "carbo", cărbune de lemn
Latina keelsest sõnast "carbo" ehk süsi
Din cuvântul latin "nitrum", greacă "Nitron", soda nativă. și gen (formal)
No translations found
Din cuvântul grecesc "oxys", acid, și "gen" (formal)
No translations found
Din latină și franceză "fluere", curgere sau șuvoi
No translations found
Din cuvântul grecesc "neos", nou
No translations found
Din cuvântul englez "soda"; latina medievală "sodanum": un leac a durerii de cap
No translations found
Din Magnesia, regiune în Tesalia
No translations found
Din cuvântul latin "alumen", alaun
No translations found
Din cuvântul latin "silex", silex, cremene
No translations found
Din greacă "phosphoros", aducător de lumină; nume vechi pentru planeta Venus când aparea înainte de răsărit soarelui
No translations found
Cunoscut din antichitate; face referire în geneză fiind pucioasă
No translations found
Din cuvântul grecesc "chloro", galben-verzui
No translations found
Din greacă "argos", inactiv
No translations found
Din cuvântul englez "potash" - cenușa de pe oală; latină "kalium", arabă "qali", alcaliu
No translations found
Din cuvântul latin "calx", lămâie verde
No translations found
Din cuvântul latin "Scandia", Scandinavia
No translations found
Din latină "titans", primii fii ai Pământului, mitologia greacă
No translations found
Numit după zeița Scandinavă, Vanadis
No translations found
Din cuvântul grecesc "chroma", culoare
No translations found
Din cuvântul latin "magnes", magnet, din proprietățile magnetice a pirolusitei
No translations found
Din cuvântul latin "ferrum"
No translations found
Din cuvântul german "Kobald", drăcușor sau duh rău; deasemenea din greacă "cobalos", mină
No translations found
Din cuvântul german "Nickel" (satana) și din "kupfernickel", cuprul vechi al lui Nick
No translations found
Din cuvântul latin "cuprum", de la insula Ciprului
No translations found
Din cuvântul german "Zink", de origine obscură
No translations found
Din cuvântul latin "Gallia" ce înseamnă Franța
No translations found
Din cuvântul latin "Germania", Germania
No translations found
Din cuvântul latin "arsenicum", greacă "arsenikon"
No translations found
Din cuvântul grecesc "Selene", lună
No translations found
Din cuvântul grecesc "bromos", duhoare
No translations found
Din cuvântul grecesc "kryptos", ascuns
No translations found
Din cuvântul latin "rubidus", roșu închis
No translations found
Numit după Strontian, un oraș în Scoția
No translations found
Numit după Ytterby, un sat în Suedia lângă Vauxholm
No translations found
Din persană "zargun", auriu
No translations found
Numit după Niobe, fiica lui Tantalu
No translations found
Din cuvântul grecesc "molybdo", plumb
No translations found
Din cuvântul grecesc "technetos", artificial
No translations found
Din cuvântul latin "Ruthenia", Rusia
No translations found
Din cuvântul grecesc "rhodon", trandafir
No translations found
Paladiul a fost numit după asteroidul Pallas; Pallas a fost zeița greacă a înțelepciunii
No translations found
Cuvântul latin pentru argint este "argentum"
No translations found
Din cuvântul latin "cadmia", greacă "kadmeia", numele vechi pentru calamină, carbonat de zinc
No translations found
Numele vine de la linia albastră "Indigo"
No translations found
Cuvântul latin "stannum", staniu
No translations found

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their Element Details project.

Sign up for free or login to start contributing.