Từ tiếng Hy Lạp "hydro" (nước) và "genes" (hình thành)
Van de Griekse woorden "hydro" (water) en "genes" (vormen)
Từ tiếng Hy Lạp "helios", mặt trời
Van het Griekse woord "helios", de zon
Từ tiếng Hy Lạp "lithos", đá
Van het Griekse woord "lithos", steen
Từ tiếng Hy Lạp "beryllos", Beri
Van het Griekse woord "beryllos", verbleken
Từ tiếng Ả Rập "Buraq", tiếng Ba Tư "Burah"
Van het Arabische woord "Buraq", Persisch "Burah"
Từ tiếng La-tinh "carbo", than
Van het Latijnse woord "carbo", houtskool
Từ tiếng La-tinh "nitrum", tiếng Hy Lạp "Nitron", nguồn gốc sô-đa; và "genes", hình thành
Van het Latijnse woord "nitrum", Grieks "nitron", natuurlijk soda; en "genes", vormen
Từ tiếng Hy Lạp "oxys", axit, và "genes", hình thành
Van deGriekse woorden "oxys", zuur, en "genes", vormen
Từ tiếng La-tinh và Pháp "fluere", sự phá hủy
Van het Latijnse en Franse woord "fluere", vloeien of stromen
Từ tiếng Hy Lạp "neos", mới
Van het Griekse woord "neos", nieuw
Từ tiếng Anh, "soda"; Medieval La-tinh, "sodanum": một phương thuốc đau đầu
Van het Engelse woord "soda"; Middeleeuws Latijn, "sodanum": een middel tegen hoofdpijn
Từ Magnesia, quận ở Thessaly
Van Magnesia, district in Thessalië
Từ tiếng La-tinh "alumen", phèn chua
Van het Latijnse woord "alumen", aluin
Từ tiếng La-tinh "silex", silicon, đá lửa
Van het Latijnse woord "silex", kiezelzuur, vuursteen
Từ tiếng Hi Lạp "phosphoros", mang ánh sáng ; tên cổ xưa nhất của Sao Kim xuất hiện trước khi Mặt trời mọc
Van het Griekse woord "phosphoros", lichtdragend; oude naam voor de planeet Venus bij het verschijnen voor zonsopgang
Được biết đến với người xưa; được đề cập đến trong Sáng Thế Ký như là lưu huỳnh
Bekend uit de oudheid; in Genesis aangeduid als zwavel
Từ tiếng Hi Lạp "chloro", có nghĩa là màu vàng lục
Van het Griekse woord "chloro", groen-geel
Từ tiếng Hi Lạp "argos", có nghĩa là không hoạt động
Van het Griekse woord "argos", inactief
Từ từ tiếng Anh, "potash" - tro; tiếng La-tinh "kalium", tiếng Ả Rập "qali", kiềm
Van het Engelse woord "potash", potas; Latijn "kalium", Arabisch "qali", alkali
Từ từ tiếng Latin "calx", vôi
Van het Latijnse woord "calx", kalk
Từ chữ La-tinh "Scandia", Scandinavia
Van het Latijnse woord "Scandia", Scandinavië
Từ tiếng La-tinh "titans", những người con trai đầu tiên của Trái đất, theo thần thoại Hy Lạp
Van het Latijnse woord "titans", de eerste zonen der Aarde, Griekse mythologie
Đặt theo tên nữ thần Scandinavia, Vanadis
Vernoemd naar de Scandinavische Godin Vanadis
Từ tiếng Hi Lạp "chroma", màu
Van het Griekse woord "chroma", kleur
Từ một từ tiếng La-tinh "magnes", nam châm, do tính chất từ của pyrolusite
Van het Latijnse woord "magnes", magneet, naar magnetische eigenschappen van pyrolusiet
Từ tiếng La-tinh "ferrum"
Van het Latijnse woord "ferrum"
Từ tiếng Đức từ "Kobald", con yêu tinh hay ác quỷ; hay cũng từ tiếng Hy Lạp "cobalos", mỏ
Van het Duitse woord "Kobald", kabouter of boze geest; ook van het Griekse "cobalos", mijn
Từ tiếng Đức "Nickel" (quỷ Sa-tăng), và từ kupfernickel, đồng xu của Old Nick
Van het Duitse woord "Nickel" (Satan), en van Kupfernickel, Old Nick's koper
Từ tiếng La-tinh "cuprum", từ đảo Síp
Van het Latijnse woord "cuprum", naar het ijland Cyprus
Từ từ tiếng Đức "Zink" có nguồn gốc mờ mịt, tối tăm
Van het Duitse woord "Zink", van obscure origine
Từ chữ La-tinh "Gallia", Pháp; cũng từ tiếng La-tinh, "gallus", một bản dịch của Lecoq, một con gà trống
Van het Latijnse woord "Gallia", Frankrijk; ook van het Latijnse "gallus", een vertaling van Lecoq, een haan
Từ tiếng La-tinh "Germania", nước Đức
Van het Latijnse woord "Germania", Duitsland
‎Từ từ tiếng Latin "arsenicum", tiếng Hy Lạp "arsenikon"‎
Van het Latijnse woord "arsenicum", Grieks "arsenikon"
‎Từ tiếng Hy Lạp "Selene", có nghĩa là Mặt Trăng‎
Van het Griekse woord "selene", maan
Từ tiếng Hi Lạp "bromos", mùi hôi thối
Van het Griekse woord "bromos", stank
Từ tiếng Hy Lạp "kryptos", ẩn
Van het Griekse woord "kryptos", verborgen
Từ chữ La-tinh "rubidus", màu đỏ sâu nhất
Van het Latijnse woord "rubidus", het diepste rood
Được đặt tên theo Strontian, một thị trấn ở Scotland
Vernoemd naar Strontian, een dorp in Schotland
Được đặt tên theo làng Ytterby, một ngôi làng ở Thụy Điển gần Vauxholm
Vernoemd naar Ytterby, aan dorp in Zweden vlak bij Vaxholm
Từ tiếng Ba tư "zargun", giống như vàng
Van het Persische "zargun", goudachtig
‎Được đặt theo tên Niobe, con gái của Tantalu‎
Vernoemd naar Niobe, de dochter van Tantalos
‎Từ tiếng Hy Lạp "molybdo", lãnh đạo‎
Van het Griekse woord "molybdo", lood
‎Từ tiếng Hy Lạp "technetos", nhân tạo‎
Van het Griekse woord "technetos", kunstmatig
‎Từ tiếng Latin "Ruthenia", nước Nga‎
Van het Griekse woord "Ruthenia", Rusland
Từ tiếng Hy Lạp "rhodon", chỉ hoa hồng
Van het Griekse woord "rhodon", roos
Paladi được đặt tên theo tiểu hành tinh Pallas; Pallas là nữ thần trí tuệ của Hy Lạp
Palladium is vernoemd naar de astroïde Pallas; Pallas was de Griekse godin van de wijsheid
Từ Latin cho bạc là "argentum"
Het Latijnse woord voor zilver is "argentum"
Từ tiếng Latin "cadmia", tiếng Hy Lạp "kadmeia" - tên cổ xưa cho calamine, kẽm cacbonat
Van het Latijnse woord "cadmis", Grieks "kadmeia" - de oude naam voor calamine, zinkcarbonaat
Từ dòng chàm rực rỡ trong quang phổ của nó
Van de heldere indigolijn in het spectrum
Từ La-tinh cho thiếc là stannum
Het Latijnse woord voor tin is stannum

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their Element Details project.

Sign up for free or login to start contributing.