Temno
Dark
Ozadje
Background
Uporabi windows barvo povdarkov
Use my Windows accent color
Datum odkritja
Discovered
pr. Kr.
BC
Periodni sistem zagotavlja celovite in uporabne informacije o kemičnih elementih na enem mestu.
Elements: The Periodic Table provides comprehensive and useful information about the chemical elements all in one place.
Kliknite element, če želite izvedeti več o lastnostih, zgodovini, poreklu imena, slikah, uporabi, nevarnostih in diagramih elektronskih lupin vsakega elementa.
Click on an element to know more about the properties, history, name origin, images, applications, hazards and electron shell diagram of each element.
Skupina
Group
Perioda
Period
Blok
Block
Več slik
More Images
Lastnosti
Properties
Zgodovina
History
Zunanje Povezave
Important Links
Ime
Name
Znak
Symbol
Vrstno število
Atomic Number
Atomska teža
Atomic Weight

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.