כהה
어둡게
רקע
배경
להשתמש בצבע בחירה של ווינדוס
사용자의 윈도우 테마 컬러 사용
הורדה
다운로드
התגלה
발견 연도
לפנה''ס
기원전
יסודות: הטבלה המחזורית מספקת מידע מקיף ושימושי בנוגע ליסודות הכימיים הכול במקום אחד.
원소 주기율표: 118 원소'는 주기율표 속 모든 원소들에 대한 유용한 정보를 종합적으로 한 번에 보여줍니다.
לחץ על יסוד על מנת לדעת עוד לגבי התכונות, היסטוריה, מקור השם, תמונות, יישומים, סיכונים ודיאגרמת מעטפת אלקטרונים עבור כול יסוד.
각각의 원소를 클릭하여 원소의 특성, 역사, 원소명의 유래, 모습, 용도, 위험성, 전자껍질 모형을 볼 수 있습니다.
תיאור מפורט עבור כול יסוד
원소들에 대한 자세한 설명이 제공됩니다
צפה ברשימה של כול היסודות על פי סדר האלף-בית
모든 원소들을 가나다 순서대로 볼 수도 있습니다
תשווה בין התכונות של שני יסודות
두 원소의 특징을 비교할 수 있습니다
חפש יסודות באמצעות הסימן שלהם, המספר האטומי או שם
원소 기호와 이름, 원자 번호로 원소를 검색할 수 있습니다
מידע מפורט לגבי איזוטופים מרכזיים
주요 동위원소에 대한 자세한 설명이 제공됩니다
קישורים לאתרי אינטרנט אינפורמטיביים למחקר נוסף
더 심화적인 정보를 제공하는 여러 웹사이트의 링크가 연결되어 있습니다
עובד במצב לא מקוון, חיבור אינטרנט לא נדרש
인터넷이 필요없는 오프라인 작업이 가능합니다
קבוצה
מחזור
주기
חסום
구역
חנות
상점
תמונה
이미지
תמונות נוספות
더 많은 이미지
מאפיינים
특성
יישומים
용도
היסטוריה
역사
תכונות כלליות
일반적 특성
מאפיינים פיזים
물리적 특성
מאפיינים אטומיים
원자의 특성
שימושים מרכזיים
용도
קישורים חיצוניים
주요 링크
מראה
디자인
קיצורי דרך
단축키
הצעות
추천
עוד
더보기
סגנון
스타일
אתר
웹사이트
רוחב הטבלה
주기율표 너비
מיון לפי מספר אטומי
원자 번호순으로 정렬
מיון לפי שם
원소 이름순으로 정렬
מיון לפי סמל כימי
원소 기호순으로 정렬
שם
원소 이름
סמל כימי
원소 기호
מספר אטומי
원자 번호
מסה אטומי
원자량
מספר מסה
질량수

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.