Tmavý
Scuro
Pozadie
Sfondo
Použiť farbu môjho systému Windows
Usa il mio colore di Windows
Vytlačiteľné
Stampabili
Stiahnuť
Download
Dátum objavenia
Scoperto
pred Kr.
BC
Prvky: Periodická tabuľka poskytuje obsiahle a užitočné informácie o chemických prvkoch, všetko na jednom mieste.
Elements: La Tavola Periodica fornisce informazioni utili ed esaustive sugli elementi chimici, il tutto in un'unica esperienza.
Kliknite na prvok pre viac informácii ohľadne vlastností, histórie, pôvodu názvu, obrázkov, použití, rizík a diagramu elektrónového obalu pre každý prvok.
Fai click su un elemento per conoscere di più riguardo le proprietà, la storia, l'origine del nome, immagini, utilizzi, pericolosità e diagramma elettronico a shell.
Vizuálne príjemná a farebne odlíšená tabuľka
Tabella codificata con colori piacevoli alla vista
Jednoduchá tekutinová štruktúra a má veľa detailov
Design semplice, fluido e molto dettagliato
Detailný popis pre každý prvok
Descrizione dettagliata di ogni elemento
Pozrieť zoznam všetkých prvkov v abecednom poradí
Visualizza la lista di tutti gli elementi in ordine alfabetico
Diagram elektrónového obalu a obrázok každého prvku
Diagramma elettronico a shell e immagini per ogni elemento
Porovnať vlastnosti 2 prvkov
Confronta le proprietà di 2 elementi
Hľadať prvky pomocou značky, protónového čísla alebo názvu
Ricerca degli elementi tramite simbolo, numero atomico o nome
Detailné informácie hlavných izotopov
Informazioni dettagliate sugli isotopi principali
Odkazy na informačné webové stránky pre ďalšie štúdium
Link a siti esterni per approfondimenti
Pracuje offline, internetové pripojenie nie je požadované
Funziona offline, non necessita di una connessione internet
Interaktívna periodická tabuľka chemických prvkov
Tavola periodica degli elementi interattiva
Vlastnosti, história, pôvod názvu, fakty, aplikácie, izotopy, konfigurácia elektrónov, kryštalická štruktúra, riziká a ďalšie
Proprietà, storia, origine del nome, fatti, applicazioni, isotopi, configurazione elettronica, struttura cristallina, rischi e altro ancora
Skupina
Gruppo
Perióda
Periodo
Orbitál
Blocco
Obchod
Negozio
Obrázok
Immagine
Viac obrázkov
Altre immagini
Vlastnosti
Proprietà
Aplikácie
Applicazioni
História
Storia
Hlavné vlastnosti
Proprietà Generali
Fyzikálne vlastnosti
Proprietà Fisiche
Atómové vlastnosti
Proprietà Atomiche
Hlavné použitia
Applicazioni Principali
Dôležité odkazy
Link Importanti
Vzhľad
Aspetto
Skratky
Scorciatoie
Návrhy
Suggerimenti
Viac
Altro
Štýl
Stile
Webová lokalita
Sito Web
Šírka tabuľky
Ampiezza della Tavola
Zoradiť podľa čísla
Ordina per numero
Zoradiť podľa názvu
Ordina per nome
Zoradiť podľa symbolu
Ordina per simbolo
Názov
Nome
Značka
Simbolo
Protónové číslo
Numero Atomico
Atómová hmotnosť
Massa Atomica
Hmotnostné číslo
Numero di massa

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.