Prvky: Periodická tabuľka
Elements: La Tavola Periodica
Periodická tabuľka
Tavola Periodica
Domov
Home
Porovnaj
Confronta
Nastavenia
Impostazioni
Zoznam
Elenco
Preložiť
Traduci
Preklad
Traduzione
Info
Informazioni
Všeobecné
Generale
Verzia
Versione
Vyvynul Naveen CS
Sviluppato da Naveen CS
Poďakovanie
Crediti
Hľadaj
Cerca
Pomôžte nám preložiť túto aplikáciu do vášho jazyka
Aiuta a tradurre questa app nella tua lingua
Jazyk
Lingua
Podporované jazyky
Lingue supportate
Jazyk systému
Lingua del sistema
Prosím reštartni aplikáciu za zmenu jazyka
Riapri l'app per cambiare la lingua
Ochrana osobných údajov
Informativa sulla privacy
Táto aplikácia nezhromažďuje a neukladá žiadne dáta používateľa
Questa app non raccoglie ne conserva nessun dato dell'utente
Žiadne prvky zodpovedajúce vášmu vyhľadávaniu
Nessun elemento corrisponde alla tua ricerca
Výsledky pre výraz
Risultati per
prvok
elemento
prvky
elementi
Ohodnosť
Vota
Kontaktuj nás
Contattaci
Upgrady
Aggiorna
Upgradni aby si mal extra vlastnosti
Aggiorna per funzioni extra
Funkcie
Funzionalità
Páči sa ti aplikácia?
Ti piace la nostra app?
Boli by sme radi keby si ohodnotil našu apku 5 hviezdičkami v Obchode
Ci piacerebbe che tu valutassi la nostra app con 5 stelle sullo Store
Odoslať
Invia
Odoslať pripomienky
Invia commenti
Prosím, zakúpte si upgrade pre viac možností
Per favore, acquistate l'upgrade per ottenere le funzioni sottostanti
Odstrániť všetky reklamy
Rimuovi tutte le pubblicità
Nastaviť pozadie
Inserisci lo sfondo
Pozrieť detailné informácie izotopov
Visualizza informazioni dettagliate sugli isotopi
Pozrieť viac obrázkov pre každý prvok
Visualizza più immagini per ogni elemento
Upraviť vzhľad periodickej tabuľky
Personalizza l'aspetto della tavola periodica
Upraviť skratkové znaky pre navígáciu na stranu
Modifica le scorciatoie per le pagine di navigazione
* Dostupné v novej verzii
* Disponibile con l'aggiornamento
Povedz nám o tvojich skúsenostiach alebo návrhoch na zlepšenie
Dicci della tua esperienza o suggerisci come possiamo renderla ancora migliore
Zavrieť
Chiudi
Zapnuté
Attivato
Vypnuté
Disattivato
Zdroje obrázkov
Crediti dell'immagine
Poznámky o verzii
Note sulla versione
Motív
Tema
Svetlý
Chiaro

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.