Dilim
Tối
Likuran
Nền
Gamit ang aking kulay ng Windows accent
Sử dụng màu nền Windows
Nadiskubre
Đẵ được khám phá
BC
TCN
Pangkat
Nhóm
Piryud
Chu kỳ
Bloke
Phân lớp
Higit pang mga larawan
Thêm nhiều ảnh
Kasaysayan
Lịch sử
Pangkalahatang Katangian
Tính Chất Chung
Pisikal na Katangian
Tính Chất Vật Lý
Katangiang Atomiko
Tính Chất Nguyên Tử
Mga kawing panlabas
Liên Kết Ngoài
Marami pa
Thêm
Website
Trang web
Pangalan
Tên
Simbolo
Ký hiệu
Bilang na atomiko
Số nguyên tử
Atomikong bigat
Nguyên tử khối

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.