Elements: La Taula Periòdica
Các nguyên tố: ‎Bảng tuần hoàn
Taula Periòdica
Bảng tuần hoàn
Casa
Trang chủ
Comparar
So sánh
Configuració
Cài đặt
Llista
Danh sách
Traduir
Dịch
Traducció
Dịch thuật
Quant a
Giới thiệu
General
Chung
Versió
Phiên bản
Desenvolupat per Naveen Cs
‎Được phát triển bởi Naveen CS‎
Crèdits
Tín chỉ
Cerca
Tìm kiếm
Ajuda'ns a traduir aquesta aplicació per al seu idioma
Giúp dịch ứng dụng này sang ngôn ngữ của bạn
Idioma
Ngôn ngữ
Idioma compatible
Ngôn ngữ được hỗ trợ
Idioma del sistema
Ngôn ngữ hệ thống
Per favor, reinicie l'aplicació per a cambiar l'idioma
Hãy khởi động lại ứng dụng để chuyển ngôn ngữ
Política de Privadesa
‎Chính sách bảo mật‎
Aquesta aplicació no recull ni emmagatzema ninguna dada d'usuari
Ứng dụng này không thu thập hay lưu trữ bất kì dữ liệu người dùng nào
No hi ha elements que satifaguen els seus criteris de cerca
‎‎Không có nguyên tố phù hợp với tìm kiếm của bạn‎‎
Resultats per a
Kết quả cho
element
nguyêntố
elements
cácnguyêntố
Valoració
Đánh giá
Contacte
Liên hệ với chúng tôi
Millorar
Nâng cấp
Actualitzar a funcions addicionals
‎Nâng cấp cho tính năng bổ sung‎
Característiques
Tính năng
Gaudint de l'aplicació?
Thích ứng dụng?
L'agradaria la nostra taxa d'aplicació 5 estrel·les a la botiga
‎‎Chúng tôi rất muốn bạn đánh giá ứng dụng 5 sao trong Cửa hàng‎‎
Envia
Gửi
Envieu suggeriments
Gửi phản hồi
Per favor, adquireixi l'actualització per a obtindre les característiques a continuació
Làm ơn chi trả để nâng cấp các tính năng dưới đây
Eliminar tots els anuncis
Lọai bỏ quảng cáo
Definir fons de pantalla
Đặt hình nền
Veure informació detallada sobre els isòtops
Xem các thông tin được liệt kê về các đồng vị
Veure les imatges per cada element
Xem thêm nhiều hình ảnh hơn cho mỗi nguyên tố
Personalitza l'apariència de la taula periòdica
‎Tùy chỉnh sự xuất hiện của bảng tuần hoàn‎
Modifiqueu les tecles de mètode abreviat per a la navegació de la pàgina
Tùy chỉnh phím tắt cho việc điều hướng trang
* Disponible amb la millora
* Khả dung với bản nâng cấp
Parli'ns de la seva experiència o suggereixi com podem fer-ho millor
Cho chúng tôi biết trải nghiệm của bạn hoặc đề xuất ý kiến để chúng tôi có thể làm tốt hơn
Cerca
Đóng
Activat
Bật
Desactivat
Tắt
Crèdits de les imatges
Nguồn ảnh
Notes de la versió
Ghi chú về phiên bản
Tema
Chủ đề
Lleuger
Sáng

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.