Sötét
Escuro
Háttér
Papel de Parede
Használja a Windows kiemelőszínt
Usar a minha cor do Windows
Nyomtatható
Imprimíveis
Letöltés
Descarregar
Felfedezés éve
Descoberto
i. e.
a.C.
Az elemek periódusos rendszere minden részletre kiterjedő és hasznos információt nyújt az elemekről egy helyen.
Elementos: A Tabela Periódica fornece informação útil e compreensível acerca dos elementos químicos, tudo em um lugar.
Kattintson egy elemre, ha többet szeretne megtudni a tulajdonságairól, történetéről, nevének eredetéről, alkalmazásairól, kockázatairól és az elektronhéj-diagramjáról.
Clique num elemento para saber mais sobre as propriedades, história, origem do nome, imagens, aplicações, perigos e o diagrama de concha de eletrão/elétron de cada elemento.
Megnyerő színkódos táblázat
Tabela codificada com cores visualmente agradáveis
Egyszerű, letisztult stílus és sok-sok részletes információ
Design fluido e simples, com muitos detalhes
Minden részletre kiterjedő leírás az egyes elemekről
Descrição detalhada para cada elemento
Lista az összes elemről ábécé sorrendben
Veja a lista de todos os elementos por ordem alfabética
Elektronhéj-diagram és képek az egyes elemekről
Diagrama de concha de eletrão/elétron e imagem para cada elemento
Két elem tulajdonságainak összehasonlítása
Compare as propriedades de 2 elementos
Elemek keresése vegyjel, rendszám és név alapján
Procure pelos elementos usando o seu símbolo, número atómico o nome
Részletes információk a főbb izotópokról
Informação detalhada na maioria dos isótopos
Hasznos linkek további információkért
Ligações para páginas web informativas para estudo aprofundado
Offline, internetkapcsolat nélkül is működik
Funciona offline, sem conexão de internet necessária
Kémiai elemek interaktív periódusos rendszere
Tabela periódica interativa de elementos químicos
Tulajdonságok, előzmények, név eredete, tények, alkalmazások, izotópok, elektronkonfiguráció, kristályszerkezet, veszélyek és egyebek
Propriedades, história, origem do nome, factos, aplicações, isótopos, configurações eletrónicas, estrutura cristalina, risco e mais
Csoport
Grupo
Periódus
Período
Mező
Bloco
Bolt
Loja
Kép
Imagem
Több kép
Mais imagens
Tulajdonságok
Propriedades
Felhasználás
Aplicações
Története
História
Általános Tulajdonságok
Propriedades Gerais
Fizikai Tulajdonságok
Propriedades Físicas
Atomi Tulajdonságok
Propriedades Atómicas
Fő Alkalmazásai
Aplicações Principais
Fontos Linkek
Links importantes
Megjelenés
Aparência
Gyorsbillentyűk
Atalhos
Javaslatok
Sugestões
Több
Mais
Stílus
Estilo
Webhelye
Site
Táblázat szélesség
Largura da tabela
Atomszám szerinti sorrend
Classificar por número
Név szerinti sorrend
Classificar por nome
Vegyjel szerinti sorrend
Classificar por símbolo
Név
Nome
Vegyjel
Símbolo
Rendszám
Número atómico
Atomtömeg
Massa atómica relativa
Tömegszám
Número de massa

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.