Ciemny
Tło
背景
Użyj koloru akcentowego z Windowsa
使用Windows主題顏色
Materiały do wydruku
可打印
Pobierz
下載
Odkrycie
发现年期
p.n.e.
公元前
Układ okresowy pierwiastków zbiera wszechstronne i użyteczne informacje na temat pierwiastków chemicznych w jednym miejscu.
元素:週期表一站式提供有關化學元素的全面和有用的信息。
Kliknij na pierwiastek, by dowiedzieć się więcej na temat jego właściwości, historii, pochodzenia nazwy, wyglądu, zastosowań, niebezpieczeństw i wykresu powłok elektronowych.
擊元素以了解有關每個元素的屬性,歷史,名稱來源,圖像,應用,危害和電子層分布圖的更多信息。
Zadowalający wizualnie kolorowy układ
令人視覺愉悅的彩色表格
Wykres powłok elektronowych i zdjęcie dla każdego z pierwiastków
簡單的流畅設计并带有很多細節
Porównaj właściwości dwóch pierwiastków
各個元素的詳細描述
Szczegółowe informacje o ważnych izotopach
依字母順序查看所有元素的清單
Wykres powłok elektronowych i zdjęcie dla każdego z pierwiastków
每個元素的電子殼圖和圖像
Porównaj właściwości dwóch pierwiastków
比較 2 個元素的屬性
Wyszukaj pierwiastki za pomocą ich symbolu, liczby atomowej lub nazwy
使用元素的符號、原子編號或名稱搜索元素
Szczegółowe informacje o ważnych izotopach
主要同位素的詳細資料
Linki do informacyjnych stron internetowych do dalszej nauki
指向資訊網站的連結,供進一步研究
Działa w trybie offline, połączenie z Internetem nie jest konieczne
離線工作,無需網路連接
Interaktywny układ okresowy
No translations found
Właściwości, historia, pochodzenie nazwy, fakty, zastosowania, izotopy, konfiguracja elektronów, struktura kryształów, zagrożenia i więcej
No translations found
Grupa
Okres
週期
Blok
Sklep
商店
Obraz
圖像
Więcej obrazów
No translations found
Właściwości
性能
Zastosowania
應用
Historia
歷史
Ogólne właściwości
一般屬性
Właściwości fizyczne
物理性質
Właściwości atomowe
原子性質
Główne zastosowania
主要應用
Linki zewnętrzne
外部連結
Wygląd
外觀
Skróty
快捷方式
Propozycje
建議
Więcej
更多
Witryna internetowa
網站
Szerokość tabeli
表寬度
Sortuj według numeru
按原子序號排序
Sortuj według nazwy
按原子名稱排序
Sortuj według symbolu
按原子符號排序
Nazwa
名稱
Symbol
符號
Liczba atomowa
原子序數
Masa atomowa
標準原子質量
Liczba masowa
品質編號

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.