Từ từ tiếng Hy Lạp "chống đối" cộng với "monos" - một kim loại không tìm thấy riêng
Русское слово «сурьма» произошло от турецкого и крымско-татарского sürmä, им обозначался порошок свинцового блеска PbS, также служивший для чернения бровей (по другим данным, «сурьма» — от персидского «сурме» — металл)
‎‎Từ tiếng Latin "tellus", Trái đất‎‎
От латинского "теллус", земля
Từ tiếng Hy Lạp "iodes", màu tím‎‎‎‎
От греческого "йодес", фиолетовый
‎Từ tiếng Hy Lạp "xenon", người lạ‎
От греческого "ксенон", чужой
Từ tiếng La-tinh "caesius", bầu trời xanh
От латинского слова «цезиус» — небесно-голубой
‎Từ tiếng Hy Lạp "barys", nặng‎
От греческого слова «барыс» — тяжелый
Từ tiếng Hy Lạp "lanthanein", nằm ẩn‎‎
От греческого слова «лантанеин» — лежать скрыто
‎Xeri được đặt tên cho tiểu hành tinh Ceres‎
Церий назван в честь астероида Церера
‎Từ Hy Lạp từ "prasios", sắc xanh lục, và "didymos", đôi‎
От греческого слова «прасиос» — зеленый и «дидимос» — близнец
Từ tiếng Hy Lạp "neos" có nghĩa là mới, và "didymos", đôi
От греческого слова «неос» — новый и «дидимос» — близнец
‎Được đặt tên theo tiếng Hy Lạp "Prometheus", một người trong thần thoại đã lấy trộm lửa từ trên trời‎
Назван в честь греческого «Прометея», который, согласно мифологии, украл огонь с неба
Từ khoáng vật "samarskit", một khoáng vật được đặt tên theo tiếng Nga chính thức, đại tá Samarski
От названия минерала «самарскит», названного в честь русского горного инженера, полковника Самарского
‎Europi được đặt tên theo Europe‎
Европий был назван в честь Европы
‎Từ "gadolinit", một khoáng vật được đặt tên theo Gadolin, một nhà hóa học người Phần Lan‎
От «гадолинита», минерала, названного в честь Гадолина, финского химика
‎Terbi được đặt tên theo làng Ytterby, một thị xã ở Thụy Điển‎
Тербий был назван в честь Иттербю, городка в Швеции
Có nguồn gốc từ tiếng Đức "dysprositos", nghĩa là khó để với tới
От греческого слова «диспроситос», что означает трудно добраться
Có nguồn gốc từ tiếng La-tinh "Holmia" nghĩa là Stockholm
От латинского слова «Холмиа», означающего Стокгольм
Erbi được đặt tên giống như Ytterby, một thị trấn ở Thụy Điển
Эрбий назван в честь Иттербю, городка в Швеции
Được đặt tên dựa theo "Thule", cái tên sớm nhất của Scandinavia
Назван в честь Туле, раннего названия Скандинавии
Ytterbi được đặt tên theo Ytterby, một thị trấn ở Thụy Điển
Иттербий назван в честь Иттербю, городка в Швеции
Lutetia là tên cũ của Paris
Лютеция - древнее название Парижа
Từ "Hafinia", tên La-tinh của Copenhagen
От «Хафиния» — латинского названия Копенгагена
Được đặt tên theo "Tantalos", một nhân vật trong thần thọa Hi Lạp, cha của Niobe
Назван в честь Тантала, героя греческой мифологии, отца Ниобы
Có nguồn gốc từ tiếng Thụy Điển nghĩa là đá-nặng
От «вольфрамита», минерала, известного под немецким названием «вольф рам» — волчья пена. Вольфрам мешал выплавке олова из руды, переводя его в пену шлаков, «пожирал олово как волк овцу»
Từ tiếng La-tinh "Rhenus", nghĩa là sông Rhine
От латинского слова «Ренус», означающего Рейн
Từ tiếng Hi Lạp "osme", mang nghĩa là bốc mùi
От греческого слова «осме» — запах
Từ tiếng La-tinh "iris" có nghĩa là cầu vòng
От латинского слова «ирис» — радуга
Từ tiếng Tây Ban Nha "platina", nghĩa là bạc
От испанского слова «платина», что означает серебро
Có nguồn gốc từ tiếng La-tinh "aurum" nghĩa là vàng
От латинского слова «аурум» — золото
Từ tiếng La-tinh "hydragyrum" có nghĩa là bạc lỏng
От латинского слова «гидраргирум» — жидкое серебро
Từ tiếng Hi Lạp "thallos", nghĩa là mầm cây non màu xanh
От греческого слова «таллос» — зеленый побег или ветка
Từ tiếng La-tinh "plumbum"
От латинского слова «плюмбум»
Từ tiếng Đức "Weisse Masse", nghĩa là khối màu trắng
От немецкого «вайсе массе» — белая масса
Đặt theo tên Pokand, quê hương của Ma-ri Quy-ri
Назван в честь Польши, родины Марии Кюри
Từ tiếng Hi Lạp "astatos" có nghĩa là không ổn định
От греческого «астатос» — нестабильный
Cái tên xuất phát từ "rađi"; tên gọi cũ của rađon, từ tiếng La-tinh "nitens" có nghĩa là phát sáng
Название произошло от слова «радий». Сначала назвали нитоном, от латинского слова «нитенс» — сияющий
Fran-xi được đặt tên theo nước Pháp (France)
Франций был назван в честь Франции
Từ tiếng La-tinh "radius" nghĩa là tia (phóng xạ)
От латинского слова «радиус», означающего луч
Từ tiếng Hi Lạp "aktis, aktinos", nghĩa là chùm hoặc tia (phóng xạ)
От греческого «актис, актинос», что означает луч
Mang tên "Thor", vị thần chiến tranh của Scandinavia
Назван в честь Тора, скандинавского бога войны
‎Từ Hy Lạp "protos" nghĩa là đầu tiên‎
От греческого "протос", означающего первый
Đặt tên theo sao Thiên Vương (Uranus)
Элемент получил название по планете Уран
Đặt tên theo sao Hải Vương
Элемент назван в честь планеты Нептун
Đặt tên theo sao Diêm Vương (Pluto)
Название дано в честь планеты Плутон, по аналогии с ураном и нептунием
Được đặt tên theo nước Mĩ - America
Элемент назван в честь части света Америки
‎Curi mang tên Ma-ri Quy-ri và chồng là Pi-e Quy-ri‎
Название дано в честь Пьера и Марии Кюри
‎Được đặt theo tên Berkeley, California, thành phố phát hiện ra nó‎
Элемент назван в честь города Беркли (США), в котором он был впервые получен
‎Được đặt tên theo California và trường đại học California‎
Элемент назван в честь Калифорнийского университета в Беркли, где и был получен
Được đặt tên theo Albert Einstein
Название дано в честь Альберта Эйнштейна
‎Được đặt tên theo Nobel laureate Enrico Fermi, một trong những người tiên phong trong lĩnh vực vật lý hạt nhân‎
Элемент назван по имени итальянского физика Энрико Ферми

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their Element Details project.

Sign up for free or login to start contributing.