Từ tiếng Hy Lạp "hydro" (nước) và "genes" (hình thành)
A görög "hydro" (víz) és a "genes" (képez) szavakból
Từ tiếng Hy Lạp "helios", mặt trời
A görög "helois", Nap szóból
Từ tiếng Hy Lạp "lithos", đá
A görög "lithos", szikla szóból
Từ tiếng Hy Lạp "beryllos", Beri
A görög "beryllos", elsápad szóból
Từ tiếng Ả Rập "Buraq", tiếng Ba Tư "Burah"
Az arab "Buraq", perzsa "Burah" szóból. Régi magyar neve bórany.
Từ tiếng La-tinh "carbo", than
A latin "carbo" szóból. Régi magyar neve széneny.
Từ tiếng La-tinh "nitrum", tiếng Hy Lạp "Nitron", nguồn gốc sô-đa; và "genes", hình thành
A latin "nitrum", a görög "Nitron" nátrium-karbonát és a "genes" képez szavakból. Régi magyar neve légeny.
Từ tiếng Hy Lạp "oxys", axit, và "genes", hình thành
A görög "oxys" sav és a "genes" képez szavakból. Régi magyar neve éleny.
Từ tiếng La-tinh và Pháp "fluere", sự phá hủy
A latin "fluere", folyik szóból. Régi magyar neve folyany.
Từ tiếng Hy Lạp "neos", mới
A görög "neos", új szóból
Từ tiếng Anh, "soda"; Medieval La-tinh, "sodanum": một phương thuốc đau đầu
Latin "natrium" szóból. Régi magyar neve szikeny.
Từ Magnesia, quận ở Thessaly
A görög eredetű, Thesszáliában fekvő Magnesia szigetről. Régi magyar neve kesereny.
Từ tiếng La-tinh "alumen", phèn chua
A latin "alumen", timsó szóból. Régi magyar neve timany.
Từ tiếng La-tinh "silex", silicon, đá lửa
A latin "silex", kovakő szóból
Từ tiếng Hi Lạp "phosphoros", mang ánh sáng ; tên cổ xưa nhất của Sao Kim xuất hiện trước khi Mặt trời mọc
A görög "phosphoros", fényhozó szóból, a Vénusz bolygót nevezték így, mikor megjelent napkelte előtt. Régi magyar neve vilany.
Được biết đến với người xưa; được đề cập đến trong Sáng Thế Ký như là lưu huỳnh
Vegyjele a latin "Sulfur", kén szó kezdőbetűje
Từ tiếng Hi Lạp "chloro", có nghĩa là màu vàng lục
A görög "chloro", zöldessárga szóból
Từ tiếng Hi Lạp "argos", có nghĩa là không hoạt động
A görög "argos", tétlen szóból
Từ từ tiếng Anh, "potash" - tro; tiếng La-tinh "kalium", tiếng Ả Rập "qali", kiềm
A latin "kalium" és az arab "alkali" szavakból
Từ từ tiếng Latin "calx", vôi
A latin "calx", mész szavakból. Régi magyar neve mészeny.
Từ chữ La-tinh "Scandia", Scandinavia
A latin "Scandia", Skandinávia szóból
Từ tiếng La-tinh "titans", những người con trai đầu tiên của Trái đất, theo thần thoại Hy Lạp
A titánok a görög mitológiában Gaia és Uranosz gyermekei, akiket arra kárhoztattak, hogy a Föld mélyének rejtett tüzei közt éljenek
Đặt theo tên nữ thần Scandinavia, Vanadis
Régi magyar neve szineny
Từ tiếng Hi Lạp "chroma", màu
A görög "khlorosz", zöld szóból
Từ một từ tiếng La-tinh "magnes", nam châm, do tính chất từ của pyrolusite
A latin "magnes", másnes szóból a barnakőérc mágneses tulajdonsága miatt
Từ tiếng La-tinh "ferrum"
A latin "ferrum" szóból
Từ tiếng Đức từ "Kobald", con yêu tinh hay ác quỷ; hay cũng từ tiếng Hy Lạp "cobalos", mỏ
A német "Kobald", kobold, szellem; vagy a görög "cobalos", bánya szavakból
Từ tiếng Đức "Nickel" (quỷ Sa-tăng), và từ kupfernickel, đồng xu của Old Nick
A német "Nickel", ördög szóból
Từ tiếng La-tinh "cuprum", từ đảo Síp
A latin "cuprum" szóból, Ciprus szigetéről
Từ từ tiếng Đức "Zink" có nguồn gốc mờ mịt, tối tăm
A német "Zink" szóból (bizonytalan eredetű)
Từ chữ La-tinh "Gallia", Pháp; cũng từ tiếng La-tinh, "gallus", một bản dịch của Lecoq, một con gà trống
A latin "Gallia", Franciaország szóból
Từ tiếng La-tinh "Germania", nước Đức
A latin "Germania", Németország szóból
‎Từ từ tiếng Latin "arsenicum", tiếng Hy Lạp "arsenikon"‎
A latin "arsenicum", szóvól
‎Từ tiếng Hy Lạp "Selene", có nghĩa là Mặt Trăng‎
A görög "Selene", hold szóból
Từ tiếng Hi Lạp "bromos", mùi hôi thối
A görög "bromosz", bűzös szóból
Từ tiếng Hy Lạp "kryptos", ẩn
A görög "kryptos", rejtett szóból
Từ chữ La-tinh "rubidus", màu đỏ sâu nhất
A latin "rubidius", mélyvörös szóból
Được đặt tên theo Strontian, một thị trấn ở Scotland
Egy skót városról Strontianról kapta a nevét
Được đặt tên theo làng Ytterby, một ngôi làng ở Thụy Điển gần Vauxholm
Egy Vauxholmhoz közeli svéd faluról, Ytterby-ről kapta a nevét
Từ tiếng Ba tư "zargun", giống như vàng
A perzsa "zargun", aranyszerű szóból
‎Được đặt theo tên Niobe, con gái của Tantalu‎
A nevét Nióbéről, Tantalosz lányáról kapta
‎Từ tiếng Hy Lạp "molybdo", lãnh đạo‎
A görög "molybdo", ólom szóból
‎Từ tiếng Hy Lạp "technetos", nhân tạo‎
A görög "technetos", mesterséges szóból
‎Từ tiếng Latin "Ruthenia", nước Nga‎
A latin "Ruthenia", Oroszország szóból
Từ tiếng Hy Lạp "rhodon", chỉ hoa hồng
A görög "rhodon", rózsa szóból
Paladi được đặt tên theo tiểu hành tinh Pallas; Pallas là nữ thần trí tuệ của Hy Lạp
Nevét a másodikként felfedezett kisbolygóról, Pallasról kapta, amit pedig Pallas Athénéről, a bölcsesség istenéről neveztek el
Từ Latin cho bạc là "argentum"
Latinul az ezüstöt "argentum"-nak nevezik
Từ tiếng Latin "cadmia", tiếng Hy Lạp "kadmeia" - tên cổ xưa cho calamine, kẽm cacbonat
A latin "cadmia", a görög "kadmeia" szavakból; a cink-karbonát régi neve kadmia
Từ dòng chàm rực rỡ trong quang phổ của nó
A gyönyörű indigókék spektrumvonaláról
Từ La-tinh cho thiếc là stannum
Germán "tina", fényes pálcika szóból; indoeurópai "stagnum", csöpögő szóból

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their Element Details project.

Sign up for free or login to start contributing.