Van de Griekse woorden "hydro" (water) en "genes" (vormen)
From the Greek word "hydro" (water), and "genes" (forming)
Van het Griekse woord "helios", de zon
From the Greek word "helios", the sun
Van het Griekse woord "lithos", steen
From the Greek word "lithos", stone
Van het Griekse woord "beryllos", verbleken
From the Greek word "beryllos", beryl
Van het Arabische woord "Buraq", Persisch "Burah"
From the Arabic word "Buraq", Persian "Burah"
Van het Latijnse woord "carbo", houtskool
From the Latin word "carbo", charcoal
Van het Latijnse woord "nitrum", Grieks "nitron", natuurlijk soda; en "genes", vormen
From the Latin word "nitrum", Greek "Nitron", native soda; and "genes", forming
Van deGriekse woorden "oxys", zuur, en "genes", vormen
From the Greek word "oxys", acid, and "genes", forming
Van het Latijnse en Franse woord "fluere", vloeien of stromen
From the Latin and French "fluere", flow or flux
Van het Griekse woord "neos", nieuw
From the Greek word "neos", new
Van het Engelse woord "soda"; Middeleeuws Latijn, "sodanum": een middel tegen hoofdpijn
From the English word, "soda"; Medieval Latin, "sodanum": a headache remedy
Van Magnesia, district in Thessalië
From Magnesia, district in Thessaly
Van het Latijnse woord "alumen", aluin
From the Latin word "alumen", alum
Van het Latijnse woord "silex", kiezelzuur, vuursteen
From the Latin word "silex", silicis, flint
Van het Griekse woord "phosphoros", lichtdragend; oude naam voor de planeet Venus bij het verschijnen voor zonsopgang
From the Greek "phosphoros", light bearing; ancient name for the planet Venus when appearing before sunrise
Bekend uit de oudheid; in Genesis aangeduid als zwavel
Known to the ancients; referred to in Genesis as brimstone
Van het Griekse woord "chloro", groen-geel
From the Greek word "chloro", greenish yellow
Van het Griekse woord "argos", inactief
From the Greek "argos", inactive
Van het Engelse woord "potash", potas; Latijn "kalium", Arabisch "qali", alkali
From the English word, "potash" - pot ashes; Latin "kalium", Arab "qali", alkali
Van het Latijnse woord "calx", kalk
From the Latin word "calx", lime
Van het Latijnse woord "Scandia", Scandinavië
From the Latin word "Scandia", Scandinavia
Van het Latijnse woord "titans", de eerste zonen der Aarde, Griekse mythologie
From the Latin "titans", the first sons of the Earth, Greek mythology
Vernoemd naar de Scandinavische Godin Vanadis
Named after Scandinavian goddess, Vanadis
Van het Griekse woord "chroma", kleur
From the Greek word "chroma", color
Van het Latijnse woord "magnes", magneet, naar magnetische eigenschappen van pyrolusiet
From the Latin word "magnes", magnet, from magnetic properties of pyrolusite
Van het Latijnse woord "ferrum"
From the Latin word "ferrum"
Van het Duitse woord "Kobald", kabouter of boze geest; ook van het Griekse "cobalos", mijn
From the German word "Kobald", goblin or evil spirit; also from the Greek "cobalos", mine
Van het Duitse woord "Nickel" (Satan), en van Kupfernickel, Old Nick's koper
From the German word "Nickel" (Satan), and from kupfernickel, Old Nick's copper
Van het Latijnse woord "cuprum", naar het ijland Cyprus
From the Latin word "cuprum", from the island of Cyprus
Van het Duitse woord "Zink", van obscure origine
From the German word "Zink", of obscure origin
Van het Latijnse woord "Gallia", Frankrijk; ook van het Latijnse "gallus", een vertaling van Lecoq, een haan
From the Latin word "Gallia", France; also from Latin, "gallus", a translation of Lecoq, a cock
Van het Latijnse woord "Germania", Duitsland
From the Latin word "Germania", Germany
Van het Latijnse woord "arsenicum", Grieks "arsenikon"
From the Latin word "arsenicum", Greek "arsenikon"
Van het Griekse woord "selene", maan
From the Greek word "Selene", moon
Van het Griekse woord "bromos", stank
From the Greek word "bromos", stench
Van het Griekse woord "kryptos", verborgen
From the Greek word "kryptos", hidden
Van het Latijnse woord "rubidus", het diepste rood
From the Latin word "rubidus", deepest red
Vernoemd naar Strontian, een dorp in Schotland
Named after Strontian, a town in Scotland
Vernoemd naar Ytterby, aan dorp in Zweden vlak bij Vaxholm
Named after Ytterby, a village in Sweden near Vauxholm
Van het Persische "zargun", goudachtig
From the Persian "zargun", gold like
Vernoemd naar Niobe, de dochter van Tantalos
Named after Niobe, the daughter of Tantalu
Van het Griekse woord "molybdo", lood
From the Greek word "molybdo", lead
Van het Griekse woord "technetos", kunstmatig
From the Greek word "technetos", artificial
Van het Griekse woord "Ruthenia", Rusland
From the Latin word "Ruthenia", Russia
Van het Griekse woord "rhodon", roos
From the Greek word "rhodon", rose
Palladium is vernoemd naar de astroïde Pallas; Pallas was de Griekse godin van de wijsheid
Palladium was named after the asteroid Pallas; Pallas was the Greek goddess of wisdom
Het Latijnse woord voor zilver is "argentum"
The Latin word for silver is "argentum"
Van het Latijnse woord "cadmis", Grieks "kadmeia" - de oude naam voor calamine, zinkcarbonaat
From the Latin word "cadmia", Greek "kadmeia" - the ancient name for calamine, zinc carbonate
Van de heldere indigolijn in het spectrum
From the brilliant indigo line in its spectrum
Het Latijnse woord voor tin is stannum
The Latin word for tin is stannum

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their Element Details project.

Sign up for free or login to start contributing.