A görög "hydro" (víz) és a "genes" (képez) szavakból
From the Greek word "hydro" (water), and "genes" (forming)
A görög "helois", Nap szóból
From the Greek word "helios", the sun
A görög "lithos", szikla szóból
From the Greek word "lithos", stone
A görög "beryllos", elsápad szóból
From the Greek word "beryllos", beryl
Az arab "Buraq", perzsa "Burah" szóból. Régi magyar neve bórany.
From the Arabic word "Buraq", Persian "Burah"
A latin "carbo" szóból. Régi magyar neve széneny.
From the Latin word "carbo", charcoal
A latin "nitrum", a görög "Nitron" nátrium-karbonát és a "genes" képez szavakból. Régi magyar neve légeny.
From the Latin word "nitrum", Greek "Nitron", native soda; and "genes", forming
A görög "oxys" sav és a "genes" képez szavakból. Régi magyar neve éleny.
From the Greek word "oxys", acid, and "genes", forming
A latin "fluere", folyik szóból. Régi magyar neve folyany.
From the Latin and French "fluere", flow or flux
A görög "neos", új szóból
From the Greek word "neos", new
Latin "natrium" szóból. Régi magyar neve szikeny.
From the English word, "soda"; Medieval Latin, "sodanum": a headache remedy
A görög eredetű, Thesszáliában fekvő Magnesia szigetről. Régi magyar neve kesereny.
From Magnesia, district in Thessaly
A latin "alumen", timsó szóból. Régi magyar neve timany.
From the Latin word "alumen", alum
A latin "silex", kovakő szóból
From the Latin word "silex", silicis, flint
A görög "phosphoros", fényhozó szóból, a Vénusz bolygót nevezték így, mikor megjelent napkelte előtt. Régi magyar neve vilany.
From the Greek "phosphoros", light bearing; ancient name for the planet Venus when appearing before sunrise
Vegyjele a latin "Sulfur", kén szó kezdőbetűje
Known to the ancients; referred to in Genesis as brimstone
A görög "chloro", zöldessárga szóból
From the Greek word "chloro", greenish yellow
A görög "argos", tétlen szóból
From the Greek "argos", inactive
A latin "kalium" és az arab "alkali" szavakból
From the English word, "potash" - pot ashes; Latin "kalium", Arab "qali", alkali
A latin "calx", mész szavakból. Régi magyar neve mészeny.
From the Latin word "calx", lime
A latin "Scandia", Skandinávia szóból
From the Latin word "Scandia", Scandinavia
A titánok a görög mitológiában Gaia és Uranosz gyermekei, akiket arra kárhoztattak, hogy a Föld mélyének rejtett tüzei közt éljenek
From the Latin "titans", the first sons of the Earth, Greek mythology
Régi magyar neve szineny
Named after Scandinavian goddess, Vanadis
A görög "khlorosz", zöld szóból
From the Greek word "chroma", color
A latin "magnes", másnes szóból a barnakőérc mágneses tulajdonsága miatt
From the Latin word "magnes", magnet, from magnetic properties of pyrolusite
A latin "ferrum" szóból
From the Latin word "ferrum"
A német "Kobald", kobold, szellem; vagy a görög "cobalos", bánya szavakból
From the German word "Kobald", goblin or evil spirit; also from the Greek "cobalos", mine
A német "Nickel", ördög szóból
From the German word "Nickel" (Satan), and from kupfernickel, Old Nick's copper
A latin "cuprum" szóból, Ciprus szigetéről
From the Latin word "cuprum", from the island of Cyprus
A német "Zink" szóból (bizonytalan eredetű)
From the German word "Zink", of obscure origin
A latin "Gallia", Franciaország szóból
From the Latin word "Gallia", France; also from Latin, "gallus", a translation of Lecoq, a cock
A latin "Germania", Németország szóból
From the Latin word "Germania", Germany
A latin "arsenicum", szóvól
From the Latin word "arsenicum", Greek "arsenikon"
A görög "Selene", hold szóból
From the Greek word "Selene", moon
A görög "bromosz", bűzös szóból
From the Greek word "bromos", stench
A görög "kryptos", rejtett szóból
From the Greek word "kryptos", hidden
A latin "rubidius", mélyvörös szóból
From the Latin word "rubidus", deepest red
Egy skót városról Strontianról kapta a nevét
Named after Strontian, a town in Scotland
Egy Vauxholmhoz közeli svéd faluról, Ytterby-ről kapta a nevét
Named after Ytterby, a village in Sweden near Vauxholm
A perzsa "zargun", aranyszerű szóból
From the Persian "zargun", gold like
A nevét Nióbéről, Tantalosz lányáról kapta
Named after Niobe, the daughter of Tantalu
A görög "molybdo", ólom szóból
From the Greek word "molybdo", lead
A görög "technetos", mesterséges szóból
From the Greek word "technetos", artificial
A latin "Ruthenia", Oroszország szóból
From the Latin word "Ruthenia", Russia
A görög "rhodon", rózsa szóból
From the Greek word "rhodon", rose
Nevét a másodikként felfedezett kisbolygóról, Pallasról kapta, amit pedig Pallas Athénéről, a bölcsesség istenéről neveztek el
Palladium was named after the asteroid Pallas; Pallas was the Greek goddess of wisdom
Latinul az ezüstöt "argentum"-nak nevezik
The Latin word for silver is "argentum"
A latin "cadmia", a görög "kadmeia" szavakból; a cink-karbonát régi neve kadmia
From the Latin word "cadmia", Greek "kadmeia" - the ancient name for calamine, zinc carbonate
A gyönyörű indigókék spektrumvonaláról
From the brilliant indigo line in its spectrum
Germán "tina", fényes pálcika szóból; indoeurópai "stagnum", csöpögő szóból
The Latin word for tin is stannum

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their Element Details project.

Sign up for free or login to start contributing.