Tmavý
暗黑
Pozadie
背景
Použiť farbu môjho systému Windows
使用操作系统主题色
Vytlačiteľné
可打印制品
Stiahnuť
下载
Dátum objavenia
发现时间
pred Kr.
公元前
Prvky: Periodická tabuľka poskytuje obsiahle a užitočné informácie o chemických prvkoch, všetko na jednom mieste.
元素:周期表 将全面且有用的化学元素信息一次全部呈现。
Kliknite na prvok pre viac informácii ohľadne vlastností, histórie, pôvodu názvu, obrázkov, použití, rizík a diagramu elektrónového obalu pre každý prvok.
点击一个元素符号去了解更多的关于其性质,历史,名字来源,图片,应用,危险性和电子壳层分布的shi'y图片。
Vizuálne príjemná a farebne odlíšená tabuľka
令人视觉愉悦的彩色表格
Jednoduchá tekutinová štruktúra a má veľa detailov
简单流畅的设计和丰富的信息
Detailný popis pre každý prvok
每个元素的详细描述
Pozrieť zoznam všetkých prvkov v abecednom poradí
使用字母表顺序来浏览元素
Diagram elektrónového obalu a obrázok každého prvku
每个元素的电子壳层分布示意图
Porovnať vlastnosti 2 prvkov
在一个表格中比较两种元素的性质
Hľadať prvky pomocou značky, protónového čísla alebo názvu
用符号,原子序数或者名称来搜索元素
Detailné informácie hlavných izotopov
主同位素的详细信息
Odkazy na informačné webové stránky pre ďalšie štúdium
详情网站的超链接以便进一步学习
Pracuje offline, internetové pripojenie nie je požadované
离线运行,无需网络连接
Interaktívna periodická tabuľka chemických prvkov
互动式化学元素周期表
Vlastnosti, história, pôvod názvu, fakty, aplikácie, izotopy, konfigurácia elektrónov, kryštalická štruktúra, riziká a ďalšie
性质、历史、名称来源、事实、应用、同位素、电子结构、晶体结构、危害等
Skupina
Perióda
周期
Orbitál
Obchod
商店
Obrázok
图片
Viac obrázkov
更多图片
Vlastnosti
性质
Aplikácie
用途
História
历史
Hlavné vlastnosti
概况
Fyzikálne vlastnosti
物理性质
Atómové vlastnosti
原子性质
Hlavné použitia
用途
Dôležité odkazy
参考资料
Vzhľad
外观
Skratky
快捷键
Návrhy
建议
Viac
更多
Štýl
风格
Webová lokalita
网站
Šírka tabuľky
表格宽度
Zoradiť podľa čísla
按原子序数排序
Zoradiť podľa názvu
按元素名称排序
Zoradiť podľa symbolu
按元素符号排序
Názov
名称
Značka
符号
Protónové číslo
原子序数
Atómová hmotnosť
相对原子质量
Hmotnostné číslo
质量数

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.