σκοτεινο
어둡게
φοντο
배경
Χρησιμοποιήστε το χρώμα προφοράς των Windows
사용자의 윈도우 테마 컬러 사용
Εκτυπώσιμα
인쇄하기
κατεβαστε
다운로드
ανακαλύψτε
발견 연도
π.Χ.
기원전
Στοιχεία: Ο Περιοδικός Πίνακας παρέχει περιεκτικές και χρήσιμες πληροφορίες για τα χημικά στοιχεία όλα σε ένα μέρος.
원소 주기율표: 118 원소'는 주기율표 속 모든 원소들에 대한 유용한 정보를 종합적으로 한 번에 보여줍니다.
Κάντε κλικ σε ένα στοιχείο για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις ιδιότητες, το ιστορικό, την προέλευση του ονόματος, τις εικόνες, τις εφαρμογές, τους κινδύνους και το διάγραμμα κελύφους ηλεκτρονίων κάθε στοιχείου.
각각의 원소를 클릭하여 원소의 특성, 역사, 원소명의 유래, 모습, 용도, 위험성, 전자껍질 모형을 볼 수 있습니다.
Οπτικά ευχάριστος πινακας με χρωματική κωδικοποίηση
아름다운 주기율표가 눈을 즐겁게 해줍니다
Απλή ρευστή σχεδίαση και έχει πολλές λεπτομέρειες
디자인이 심플하고 예쁘며 디테일이 살아있습니다
λεπτομερείς περιγραφή για το κάθε στοιχειο
원소들에 대한 자세한 설명이 제공됩니다
δείτε την λίστα των στοιχειών με αλφαβητική σειρά
모든 원소들을 가나다 순서대로 볼 수도 있습니다
Διάγραμμα και εικόνα κελύφους ηλεκτρονίων για κάθε στοιχείο
각각의 원소들의 모습과 전자껍질 모형을 볼 수 있습니다
σύγκρινε τις λειτουργίες αυτων των 2 στοιχείων
두 원소의 특징을 비교할 수 있습니다
αναζήτησε τα στοιχεία χρησιμοποιώντας το σύμβολο, τον ατομικο αριθμο η το όνομα
원소 기호와 이름, 원자 번호로 원소를 검색할 수 있습니다
Λεπτομερείς πληροφορίες για τα κύρια ισότοπα
주요 동위원소에 대한 자세한 설명이 제공됩니다
Σύνδεσμοι σε ενημερωτικούς ιστότοπους για περαιτέρω μελέτη
더 심화적인 정보를 제공하는 여러 웹사이트의 링크가 연결되어 있습니다
Λειτουργεί εκτός σύνδεσης, δεν απαιτείται σύνδεση στο Διαδίκτυο
인터넷이 필요없는 오프라인 작업이 가능합니다
Διαδραστικός περιοδικός πίνακας των χημικών στοιχείων
대화형 원소 주기율표
Ιδιότητες, ιστορία, προέλευση ονόματος, γεγονότα, εφαρμογές, ισότοπα, ηλεκτρονική διαμόρφωση, κρυσταλλική δομή, κίνδυνοι και άλλα
특성, 역사, 이름의 유래, 사실, 적용, 동위원소, 전자 배치, 결정구조 등
Ομάδα
Περίοδος
주기
Τομέας
구역
αποθηκη
상점
εικόνα
이미지
περισσότερες εικόνες
더 많은 이미지
Ιδιότητες
특성
εφαρμογές
용도
Ιστορία
역사
Γενικές Ιδιότητες
일반적 특성
φυσικές ιδιότητες
물리적 특성
ατομικές ιδιότητες
원자의 특성
κυρίες εφαρμογές
용도
Εξωτερικοί σύνδεσμοι
주요 링크
εμφάνιση
디자인
Συντομεύσεις
단축키
προτασεις
추천
Περισσότερα
더보기
στιλ
스타일
Τοποθεσία web
웹사이트
Πλάτος πίνακα
주기율표 너비
Ταξινόμηση κατά αριθμό
원자 번호순으로 정렬
ταξινόμηση κατά όνομα
원소 이름순으로 정렬
ταξινόμηση κατά σύμβολο
원소 기호순으로 정렬
Όνομα
원소 이름
Σύμβολο
원소 기호
Ατομικός Αριθμός
원자 번호
Ατομικό βάρος
원자량
αριθμός μάζας
질량수

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.