Tumma
Oscuro
Taustakuva
Fondo
Käytä Windowsin korostusväriä
Usar mi color de énfasis de Windows
Löytövuosi
Descubrimiento
eKr.
a. C.
Alkuaineet: Jaksollinen järjestelmä tarjoaa kattavaa ja hyödyllistä tietoa alkuaineista kaikki yhdessä paikassa.
Elementos: La Tabla Periódica ofrece información completa y útil acerca de cada uno de los elementos químicos, en un solo lugar.
Klikkaa alkuainetta oppiaksesi sen ominaisuuksista, historiasta, nimen alkuperästä, kuvista, soveltamisesta ja käytöstä, vaaroista ja nähdäksesi sen elektronirakenteen.
Haga click en un elemento para conocer más acerca de sus propiedades, historia, origen del nombre, imágenes, aplicaciones, riesgos asociados con el elemento y diagrama de electrones.
Visuaalisesti miellyttävä värikoodattu taulukko
Tabla codificada con colores visualmente agradables
Yksinkertainen, yksityiskohtainen ja sujuva suunnittelu
Diseño fluido simple y con una gran cantidad de detalles
Yksityiskohtainen kuvaus jokaisesta alkuaineesta
Descripción detallada de cada elemento
Näytä lista kaikista alkuaineista aakkosjärjsetyksessä
Visualice todos los elementos listados en orden alfabético
Elektronikuoridiagrammi ja kuvat kaikille alkuaineille
Diagrama de electrones e imagen de cada elemento
Vertaa kahden alkuaineen ominaisuuksia
Compare las propiedades de 2 elementos
Etsi alkuaineita niiden symbolin, järjestysluvun, tai nimen perusteella
Busque elementos usando su símbolo, número atómico o nombre
Yksityiskohtaista tietoa tärkeistä isotopeista
Información detallada sobre los principales isótopos
Linkkejä informatiivisille sivustoille lisäopiskeluun
Enlaces a sitos web adicionales para mayor información
Toimii ilman internet-yhteyttä
No requiere conexión a internet, funciona offline
Ryhmä
Grupo
Jakso
Período
Lohko
Bloque
Kuva
Imagen
Lisää kuvia
Más imágenes
Ominaisuudet
Propiedades
Käyttö
Aplicaciones
Historia
Historia
Yleiset ominaisuudet
Propiedades General
Fyysiset ominaisuudet
Propiedades Físicas
Atomiominaisuudet
Propiedades Atómicas
Pääasialliset käyttökohteet
Principales Aplicaciones
Aiheesta muualla
Enlaces Externos
Ulkonäkö
Apariencia
Pikanäppäimet
Accesos directos
Lisää
Más
Sivusto
Sitio web
Nimi
Nombre
Tunnus
Símbolo
Järjestysluku
Número atómico
Atomipaino
Masa atómica

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.