Từ từ tiếng Hy Lạp "chống đối" cộng với "monos" - một kim loại không tìm thấy riêng
Das palavras gregas "anti" e "monos" - um metal que não se encontra isolado
‎‎Từ tiếng Latin "tellus", Trái đất‎‎
Da palavra latina "tellus", terra
Từ tiếng Hy Lạp "iodes", màu tím‎‎‎‎
Da palavra grega "iodes", violeta
‎Từ tiếng Hy Lạp "xenon", người lạ‎
Da palavra grega "xenon", estranho
Từ tiếng La-tinh "caesius", bầu trời xanh
Da palavra latina "caesius", céu azul
‎Từ tiếng Hy Lạp "barys", nặng‎
Da palavra grega "barys", pesado
Từ tiếng Hy Lạp "lanthanein", nằm ẩn‎‎
Da palavra grega "lanthanein", escondido
‎Xeri được đặt tên cho tiểu hành tinh Ceres‎
O Cério foi nomeado para o asteróide Ceres
‎Từ Hy Lạp từ "prasios", sắc xanh lục, và "didymos", đôi‎
Da palavra grega "prasios", verde, e "didymos", gémeo
Từ tiếng Hy Lạp "neos" có nghĩa là mới, và "didymos", đôi
Da palavra grega "neos", que significa novo, e "didymos", gêmeo
‎Được đặt tên theo tiếng Hy Lạp "Prometheus", một người trong thần thoại đã lấy trộm lửa từ trên trời‎
Nomeado após o grego "Prometheus", que, segundo a mitologia, roubou fogo do céu
Từ khoáng vật "samarskit", một khoáng vật được đặt tên theo tiếng Nga chính thức, đại tá Samarski
De "samarskita", um mineral em homenagem ao oficial de minas russo, coronel Samarski
‎Europi được đặt tên theo Europe‎
Európio recebeu o nome de Europa
‎Từ "gadolinit", một khoáng vật được đặt tên theo Gadolin, một nhà hóa học người Phần Lan‎
De "gadolinita", um mineral cujo nome vem de Gadolin, um químico finlandês
‎Terbi được đặt tên theo làng Ytterby, một thị xã ở Thụy Điển‎
Terbium recebeu o nome de Ytterby, uma cidade na Suécia
Có nguồn gốc từ tiếng Đức "dysprositos", nghĩa là khó để với tới
Da palavra grega "dysprositos", que significa difícil de chegar a
Có nguồn gốc từ tiếng La-tinh "Holmia" nghĩa là Stockholm
Da palavra latina "Holmia", que significa Estocolmo
Erbi được đặt tên giống như Ytterby, một thị trấn ở Thụy Điển
Érbio recebeu o nome de Ytterby, uma cidade na Suécia
Được đặt tên dựa theo "Thule", cái tên sớm nhất của Scandinavia
Nomeado após "Thule", o primeiro nome da Escandinávia
Ytterbi được đặt tên theo Ytterby, một thị trấn ở Thụy Điển
Itérbio recebeu o nome de Ytterby, uma cidade na Suécia
Lutetia là tên cũ của Paris
Lutécia é o antigo nome de Paris
Từ "Hafinia", tên La-tinh của Copenhagen
De "Hafinia", o nome latino para Copenhaga
Được đặt tên theo "Tantalos", một nhân vật trong thần thọa Hi Lạp, cha của Niobe
Chamado de "Tantalos", um personagem mitológico Grego, pai do Níobe
Có nguồn gốc từ tiếng Thụy Điển nghĩa là đá-nặng
Do sueco "tung sten", que significa pedra pesada
Từ tiếng La-tinh "Rhenus", nghĩa là sông Rhine
Da palavra em Latim "Rhenus que significa Reno
Từ tiếng Hi Lạp "osme", mang nghĩa là bốc mùi
Da malavra grega "osme", que significa cheiro
Từ tiếng La-tinh "iris" có nghĩa là cầu vòng
Do Latin "iris" que significa arco-íris
Từ tiếng Tây Ban Nha "platina", nghĩa là bạc
Do espanhol "platina" que significa prata
Có nguồn gốc từ tiếng La-tinh "aurum" nghĩa là vàng
Do Latin "aurum" que significa ouro
Từ tiếng La-tinh "hydragyrum" có nghĩa là bạc lỏng
Do Latin "hydrargyrum" que significa prata liquida
Từ tiếng Hi Lạp "thallos", nghĩa là mầm cây non màu xanh
Do grego, "thallós" - ramo verde
Từ tiếng La-tinh "plumbum"
Do Latin "plumbum"
Từ tiếng Đức "Weisse Masse", nghĩa là khối màu trắng
Do Alemão "weisse masse" que significa massa branca
Đặt theo tên Pokand, quê hương của Ma-ri Quy-ri
Nomeado com relação a Polonia, país nativo de Madam Curie
Từ tiếng Hi Lạp "astatos" có nghĩa là không ổn định
Do Grego "astatos" que significa instável
Cái tên xuất phát từ "rađi"; tên gọi cũ của rađon, từ tiếng La-tinh "nitens" có nghĩa là phát sáng
Anteriormente chamado de niton, do Latin "nitens" que significa brilho; Nome derivado do elemento Rádio
Fran-xi được đặt tên theo nước Pháp (France)
Nomeado com relação a França
Từ tiếng La-tinh "radius" nghĩa là tia (phóng xạ)
Do Latin "radius" significando raio
Từ tiếng Hi Lạp "aktis, aktinos", nghĩa là chùm hoặc tia (phóng xạ)
Do Latin "aktis, aktinos", que significa feixe ou raio
Mang tên "Thor", vị thần chiến tranh của Scandinavia
Nomeado com relação a Thor, deus escandinavo da guerra
‎Từ Hy Lạp "protos" nghĩa là đầu tiên‎
Do Grego "protos" que significa primeiro
Đặt tên theo sao Thiên Vương (Uranus)
Nomeado com relação ao planeta Urano
Đặt tên theo sao Hải Vương
Nomeado com relação ao planeta Netuno
Đặt tên theo sao Diêm Vương (Pluto)
Nomeado com relação ao planeta anão Plutão
Được đặt tên theo nước Mĩ - America
Nomeado com relação a America
‎Curi mang tên Ma-ri Quy-ri và chồng là Pi-e Quy-ri‎
Nomeado com relação a Madame Curie e seu marido Pierre Currie
‎Được đặt theo tên Berkeley, California, thành phố phát hiện ra nó‎
Nomeado com relação a Berkeley, California, cidade de seu descobrimento
‎Được đặt tên theo California và trường đại học California‎
Nomeado com relação a Universidade da California e a cidade
Được đặt tên theo Albert Einstein
Nomeado com relação a Albert Einstein
‎Được đặt tên theo Nobel laureate Enrico Fermi, một trong những người tiên phong trong lĩnh vực vật lý hạt nhân‎
Nomeado com relação a Nobel Laureate Enrico Fermi, um dos pioneiros da física nuclear

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their Element Details project.

Sign up for free or login to start contributing.