De las palabras griegas "hydor" (que significa agua) y "gennao" (engendrador), significando formador de agua
A görög "hydro" (víz) és a "genes" (képez) szavakból
Proviene del griego "helios", el sol
A görög "helois", Nap szóból
De la palabra griega "lithos" que significa piedra
A görög "lithos", szikla szóból
De la palabra griega "béryllos" que derivó en el nombre de "berilo" para el mineral
A görög "beryllos", elsápad szóból
De la palabra árabe "buraq" o del persa "burah"
Az arab "Buraq", perzsa "Burah" szóból. Régi magyar neve bórany.
De la palabra latina "carbo", que significaba carbón
A latin "carbo" szóból. Régi magyar neve széneny.
De las palabras griegas "nitron" (nitrato) y "geno" (generador). Significando formador de nitratos.
A latin "nitrum", a görög "Nitron" nátrium-karbonát és a "genes" képez szavakból. Régi magyar neve légeny.
Del griego "oxys" (ácidos) y "gennao" (generador)
A görög "oxys" sav és a "genes" képez szavakból. Régi magyar neve éleny.
De la palabra latina "fluere", que significa fluir
A latin "fluere", folyik szóból. Régi magyar neve folyany.
De la palabra griega "neon" que significa nuevo
A görög "neos", új szóból
De la palabra inglesa "soda" que significa sosa
Latin "natrium" szóból. Régi magyar neve szikeny.
De la palabra griega Magnesia, distrito de la región de Tesalia en Grecia
A görög eredetű, Thesszáliában fekvő Magnesia szigetről. Régi magyar neve kesereny.
De la palabra latina "alumen" significando alumbre
A latin "alumen", timsó szóból. Régi magyar neve timany.
El nombre "silicio" deriva del latín silex (pedernal)
A latin "silex", kovakő szóból
De la palabra griega "phosphoros" que significa portador de luz
A görög "phosphoros", fényhozó szóból, a Vénusz bolygót nevezték így, mikor megjelent napkelte előtt. Régi magyar neve vilany.
La palabra "azufre" se supone derivada de un vocablo sánscrito sulvere
Vegyjele a latin "Sulfur", kén szó kezdőbetűje
De la palabra griega "chloros", que significa verde pálido
A görög "chloro", zöldessárga szóból
De la palabra griega "argos" que significa inactivo
A görög "argos", tétlen szóból
De la palabra inglesa "potash", cenizas de vegetal; Como símbolo para el potasio se toma la primera letra de la palabra latina "kalium"
A latin "kalium" és az arab "alkali" szavakból
La palabra "calcio" deriva del latín "calx", que significaba cal
A latin "calx", mész szavakból. Régi magyar neve mészeny.
De la palabra latina "Scandia" que significaba Escandinavia
A latin "Scandia", Skandinávia szóból
Por los Titanes, hijos de Urano (el cielo) y gea (la tierra)
A titánok a görög mitológiában Gaia és Uranosz gyermekei, akiket arra kárhoztattak, hogy a Föld mélyének rejtett tüzei közt éljenek
El nombre fue dado en honor de la diosa escandinava Vanadis (Diosa de la belleza)
Régi magyar neve szineny
De la palabra griega "chroma", que significa color
A görög "khlorosz", zöld szóból
De la palabra latina "magnes", magnético
A latin "magnes", másnes szóból a barnakőérc mágneses tulajdonsága miatt
De la palabra latina "ferrum"
A latin "ferrum" szóból
De la palabra alemana "kobald", nombre de un malévolo espíritu de la tierra de las leyendas alemanas
A német "Kobald", kobold, szellem; vagy a görög "cobalos", bánya szavakból
De la palabra alemana "kupfernickel", nombre puesto por los mineros y que significaba el diablo del cobre (falso cobre)
A német "Nickel", ördög szóból
De la palabra latina "cuprum", nombre dado a la isla de Chipre
A latin "cuprum" szóból, Ciprus szigetéről
De la palabra alemana "zinke" (punta aguda) por la forma que adoptaba al depositarse en los altos hornos
A német "Zink" szóból (bizonytalan eredetű)
De la palabra latina "Gallia" que significaba Francia
A latin "Gallia", Franciaország szóból
De la palabra latina "Germania", que significaba Alemania
A latin "Germania", Németország szóból
De la palabra griega "arsenikon"
A latin "arsenicum", szóvól
De la palabra griega "selene" que significa luna
A görög "Selene", hold szóból
De la palabra griega "brómos" que significa fetidez
A görög "bromosz", bűzös szóból
De la palabra griega "kryptos" que significa oculto
A görög "kryptos", rejtett szóból
De la palabra latina "rubidius" que significa rojo oscuro
A latin "rubidius", mélyvörös szóból
De Strontian, una ciudad de Escocia
Egy skót városról Strontianról kapta a nevét
De Ytterby, una ciudad de Suecia, cerca de Vaxholm y Estocolmo
Egy Vauxholmhoz közeli svéd faluról, Ytterby-ről kapta a nevét
De la palabra árabe "zargun", que significa color dorado
A perzsa "zargun", aranyszerű szóból
De la palabra griega "Níobe" que significa hija de Tántalo
A nevét Nióbéről, Tantalosz lányáról kapta
De la palabra griega "molybdos" que significa plomo
A görög "molybdo", ólom szóból
De la palabra griega "technikos" que significa artificial
A görög "technetos", mesterséges szóból
De la palabra latina "Ruthenia" que significa Rusia
A latin "Ruthenia", Oroszország szóból
De la palabra griega "rhodon", que significa rosa
A görög "rhodon", rózsa szóból
Su nombre procede del asteroide "Palas" y de la diosa griega de la sabiduría y de la inteligencia, "Pallas"
Nevét a másodikként felfedezett kisbolygóról, Pallasról kapta, amit pedig Pallas Athénéről, a bölcsesség istenéről neveztek el
El origen del símbolo Ag viene de la palabra latina "argentum" que significaba plata
Latinul az ezüstöt "argentum"-nak nevezik
De la palabra latina "cadmia" que significa calamina (carbonato de zinc) y de la palabra griega "kadmeia" con el mismo significado
A latin "cadmia", a görög "kadmeia" szavakból; a cink-karbonát régi neve kadmia
El nombre proviene de la línea de color azul "índigo"
A gyönyörű indigókék spektrumvonaláról
El origen del símbolo procede de la palabra latina "stannum" que significa estaño
Germán "tina", fényes pálcika szóból; indoeurópai "stagnum", csöpögő szóból

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their Element Details project.

Sign up for free or login to start contributing.