Zlato je považováno za netoxické
금은 독성이 없다고 알려져 있다.
Rtuť a většina jejích sloučenin jsou vysoce toxické
수은과 그의 화합물 대부분은 독성이 강하다.
Thallium a jeho sloučeniny jsou vysoce toxické
탈륨과 그의 화합물은 독성이 강하다.
Olovo a jeho sloučeniny jsou jedovaté
납과 그의 화합물은 유독한 물질이다.
Bismut je považován za netoxický
비스무트는 독성이 없다고 알려져 있다.
Polonium je vysoce nebezpečné a radioaktivní
폴로늄은 굉장히 위험하며 방사성 또한 강하다.
Astat je vysoce radioaktivní
아스타틴은 방사성이 강하다.
Radon je vysoce radioaktivní a karcinogenní
라돈은 방사성이 강한 발암물질이다.
Francium je vysoce radioaktivní
프랑슘은 방사성이 강하다.
Radium je vysoce radioaktivní karcinogenní
라듐은 방사성이 강하며 암을 유발한다.
Aktinium je vysoce radioaktivní
악티늄은 방사성이 강하다.
Thorium je vysoce radioaktivní
토륨은 방사성이 강하다.
Protaktinium je toxické a vysoce radioaktivní
프로트악티늄은 독성이 있으며 방사성이 강하다.
Uran je jedovatý a vysoce radioaktivní
우라늄은 독성이 있으며 방사성이 강하다.
Neptunium je škodlivé díky své radioaktivitě
넵투늄은 방사능을 띠기 때문에 인체에 해롭다.
Plutonium je škodlivé díky své radioaktivitě
플루토늄은 방사능을 띠기 때문에 인체에 해롭다.
Americium je škodlivé díky své radioaktivitě
아메리슘은 방사능을 띠기 때문에 인체에 해롭다.
Curium je škodlivé díky své radioaktivitě
퀴륨은 방사능을 띠기 때문에 인체에 해롭다.
Berkelium je škodlivé díky své radioaktivitě
버클륨은 방사능을 띠기 때문에 인체에 해롭다.
Kalifornium je škodlivé díky své radioaktivitě
캘리포늄은 방사능을 띠기 때문에 인체에 해롭다.
Einsteinium je škodlivé díky své radioaktivitě
아인슈타이늄은 방사능을 띠기 때문에 인체에 해롭다.
Fermium je škodlivé díky své radioaktivitě
페르뮴은 방사능을 띠기 때문에 인체에 해롭다.
Mendelevium je škodlivé díky své radioaktivitě
멘델레븀은 방사능을 띠기 때문에 인체에 해롭다.
Nobelium je škodlivé díky své radioaktivitě
노벨륨은 방사능을 띠기 때문에 인체에 해롭다.
Lawrencium je škodlivé díky své radioaktivitě
로렌슘은 방사능을 띠기 때문에 인체에 해롭다.
Rutherfordium je škodlivé díky své radioaktivitě
러더퍼듐은 방사능을 띠기 때문에 인체에 해롭다.
Dubnium je škodlivé díky své radioaktivitě
더브늄은 방사능을 띠기 때문에 인체에 해롭다.
Seaborgium je škodlivé díky své radioaktivitě
시보귬은 방사능을 띠기 때문에 인체에 해롭다.
Bohrium je škodlivé díky své radioaktivitě.
보륨은 방사능을 띠기 때문에 인체에 해롭다.
Hassium je škodlivé díky své radioaktivitě
하슘은 방사능을 띠기 때문에 인체에 해롭다.
Meitnerium je škodlivé díky své radioaktivitě
마이트너륨은 방사능을 띠기 때문에 인체에 해롭다.
Darmstadtium je škodlivé díky své radioaktivitě
다름슈타튬은 방사능을 띠기 때문에 인체에 해롭다.
Roentgenium je škodlivé díky své radioaktivitě
뢴트게늄은 방사능을 띠기 때문에 인체에 해롭다.
Kopernicium je škodlivé díky své radioaktivitě
코페르니슘은 방사능을 띠기 때문에 인체에 해롭다.
NIhonium je škodlivé díky své radioaktivitě
니호늄은 방사능을 띠기 때문에 인체에 해롭다.
Flerovium je škodlivé díky své radioaktivitě
플레로븀은 방사능을 띠기 때문에 인체에 해롭다.
Moscovium je škodlivé díky své radioaktivitě
모스코븀은 방사능을 띠기 때문에 인체에 해롭다.
Livermorium je škodlivé díky své radioaktivitě
리버모륨은 방사능을 띠기 때문에 인체에 해롭다.
Tennessin je škodlivý díky své radioktivitě
테네신은 방사능을 띠기 때문에 인체에 해롭다.
Oganesson je škodlivý díky své radioaktivitě
오가네손은 방사능을 띠기 때문에 인체에 해롭다.

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their Element Details project.

Sign up for free or login to start contributing.