Z řeckého slova "hydro" (voda), a "genes" (formování)
No translations found
Z řeckého slova "helios", slunce
Från det grekiska ordet "helios", solen
Z řeckého slova "lithos", kámen
No translations found
Z řeckého slova "beryllos", beryl
No translations found
Z arabského slova "Buraq", persky "burah"
No translations found
Z latinského slova "carbo", uhlík
No translations found
Z latinského slova "nitrum", řeckého "nitron", ledkotvorný; a "genes", formování
No translations found
Z řeckého slova "oxys", kyselina, a "genes", formování
No translations found
Z latinského a francouzkého slova "fluere", tok
Från latinets och franskan "fluere", flöda
Z řeckého slova "neos", nový
Från det grekiska ordet "neos", ny
Z anglického slova "soda"; Z středověké latiny "sodanum", léčba bolesti hlavy
No translations found
Z Magnesia, okres v Thessaly
No translations found
Z latinského slova "alumen", kamenec
No translations found
Z latinského slova "silex", křemík, pazourek
No translations found
Z řeckého "phosphorus"; "phos", světlo; "phoros", nesoucí; tedy světlonoš
No translations found
Označováno v Genesis jako brimstone
No translations found
Z řeckého slova "chloro", zeleně-žlutá
No translations found
Z řeckého slova "argos", neaktivní
No translations found
Označuje se ve Starém Zákoně; "neter" vhodný jako prostředek praní
No translations found
Z latinského "calx", limetka
No translations found
Z latinského slova "Scandia", skandinávie
No translations found
Z latinského "titans", první synové Země, řecká mythologie
No translations found
Po skandinávské bohyni, Vanadis
No translations found
Z řeckého slova "chroma", barva
No translations found
Z latinského "magnes", magnet, kvůli magnetickým vlastnostem pyrolusitu
No translations found
Z latinského slova "ferrum"
No translations found
Z latinského slova "cuprum", z ostrova Kypru
No translations found
Z německého slova "Zink", neznámého původu
No translations found
Z řeckého slova "kryptos", skrytý
No translations found
Pojmenováno podle Strontian, města ve Skotsku.
No translations found
Pojmenováno podle Ytterby, vesnice ve Švédsku nedaleko Vauxholmu.
No translations found
Z Latinského slova "Ruthenia", Rusko.
No translations found

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their Element Details project.

Sign up for free or login to start contributing.