Z řeckého slova "hydro" (voda), a "genes" (formování)
그리스어로 물을 뜻하는 'hydro'와 생성을 뜻하는 'genes'에서 유래되었다.
Z řeckého slova "helios", slunce
그리스어로 태양을 뜻하는 'helios'에서 유래되었다.
Z řeckého slova "lithos", kámen
그리스어로 바위를 뜻하는 'lithos'에서 유래되었다.
Z řeckého slova "beryllos", beryl
그리스어로 녹주석을 뜻하는 'beryllos'에서 유래되었다.
Z arabského slova "Buraq", persky "burah"
아랍어로 붕사를 뜻하는 'Buraq'과 페르시아어 'Burah'에서 유래되었다.
Z latinského slova "carbo", uhlík
라틴어로 목탄을 뜻하는 'carbo'에서 유래되었다.
Z latinského slova "nitrum", řeckého "nitron", ledkotvorný; a "genes", formování
초석 뜻하는 라틴어 'nitrum'과 그리스어 'Nitron' 그리고 생성을 뜻하는 'genes'에서 유래되었다.
Z řeckého slova "oxys", kyselina, a "genes", formování
그리스어로 산을 뜻하는 'oxys'와 생성을 뜻하는 'genes'에서 유래되었다.
Z latinského a francouzkého slova "fluere", tok
라틴어와 프랑스어로 흐르다를 뜻하는 'fluere'에서 유래되었다.
Z řeckého slova "neos", nový
그리스어로 새로움을 뜻하는 'neos'에서 유래되었다.
Z anglického slova "soda"; Z středověké latiny "sodanum", léčba bolesti hlavy
영어 'soda'와 중세 라틴에서 두통약을 뜻하던 'sodanum'에서 유래되었다.
Z Magnesia, okres v Thessaly
그리스의 테살리아 마그네시아 지역의 'Magnesia'에서 유래되었다.
Z latinského slova "alumen", kamenec
라틴어로 명반을 뜻하는 'alumen'에서 유래되었다.
Z latinského slova "silex", křemík, pazourek
라틴어로 부싯돌을 뜻하는 'silex'에서 유래되었다.
Z řeckého "phosphorus"; "phos", světlo; "phoros", nesoucí; tedy světlonoš
일출 전 나타나는 금성의 옛 이름인 '등대지기(light bearing)'를 뜻하는 그리스어 'phosphoros'에서 유래되었다.
Označováno v Genesis jako brimstone
고대에 알려진 바로, 창세기에서 유황을 뜻한다.
Z řeckého slova "chloro", zeleně-žlutá
그리스어로 황록색을 뜻하는 'chloro'에서 유래되었다.
Z řeckého slova "argos", neaktivní
그리스어로 게으름뱅이를 뜻하는 'argos'에서 유래되었다.
Označuje se ve Starém Zákoně; "neter" vhodný jako prostředek praní
영어로 잿물을 뜻하는 'potash'와 알칼리를 뜻하는 라틴어 'kalium', 아라비아어 'qali'에서 유래되었다.
Z latinského "calx", limetka
라틴어로 석회를 뜻하는 'calx'에서 유래되었다.
Z latinského slova "Scandia", skandinávie
원소가 발견된 스칸디나비아 지역의 라틴어인 'Scandia'에서 유래되었다.
Z latinského "titans", první synové Země, řecká mythologie
그리스 신화의 원조 신 티탄의 라틴어 'titans'에서 유래되었다.
Po skandinávské bohyni, Vanadis
스칸디나비아의 여신 'Vanadis'(바나디스)의 이름을 따서 바나듐이라고 명명했다.
Z řeckého slova "chroma", barva
그리스어로 색을 뜻하는 'chroma'에서 유래되었다.
Z latinského slova "ferrum"
라틴어 'ferrum'에서 유래되었다.
Z latinského slova "cuprum", z ostrova Kypru
구리의 주 생산지인 키프로스의 라틴어 'cuprum'에서 유래되었다.
Z německého slova "Zink", neznámého původu
기원이 불분명한 독일어 'Zink'에서 유래되었다.

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their Element Details project.

Sign up for free or login to start contributing.