Zlato je považováno za netoxické
Золото считается нетоксичным
Rtuť a většina jejích sloučenin jsou vysoce toxické
Ртуть и большинство её соединений очень токсичны
Thallium a jeho sloučeniny jsou vysoce toxické
Таллий и его соединения очень токсичны
Olovo a jeho sloučeniny jsou jedovaté
Свинец и его соединения ядовиты
Bismut je považován za netoxický
Висмут считается нетоксичным
Polonium je vysoce nebezpečné a radioaktivní
Полоний очень опасен и радоктивен
Astat je vysoce radioaktivní
Астат очень радиоктивен
Radon je vysoce radioaktivní a karcinogenní
Радон очень радиоактивен и является канцерогеном
Francium je vysoce radioaktivní
Франций очень радоактивен
Radium je vysoce radioaktivní karcinogenní
Радий очень радиоактивный канцероген
Aktinium je vysoce radioaktivní
Актиний очень радиоактивен
Thorium je vysoce radioaktivní
Торий очень радиоактивен
Protaktinium je toxické a vysoce radioaktivní
Протактиний токсичен и очень радиоактивен
Uran je jedovatý a vysoce radioaktivní
Уран токсичен и очень радиоактивен
Neptunium je škodlivé díky své radioaktivitě
Нептуний вреден из-за его радиоактивности
Plutonium je škodlivé díky své radioaktivitě
Плутоний вреден из-за его радиоактивности
Americium je škodlivé díky své radioaktivitě
Америций вреден из-за его радиоактивности
Curium je škodlivé díky své radioaktivitě
Кюрий вреден из-за его радиоактивности
Berkelium je škodlivé díky své radioaktivitě
Берклий вреден из-за его радиоактивности
Kalifornium je škodlivé díky své radioaktivitě
Калифорний вреден из-за его радиоактивности
Einsteinium je škodlivé díky své radioaktivitě
Эйнштейний вреден из-за его радиоактивности
Fermium je škodlivé díky své radioaktivitě
Фермий вреден из-за его радиоактивности
Mendelevium je škodlivé díky své radioaktivitě
Менделевий вреден из-за его радиоактивности
Nobelium je škodlivé díky své radioaktivitě
Нобелий вреден из-за его радиоактивности
Lawrencium je škodlivé díky své radioaktivitě
Лауренций вреден из-за его радиоактивности
Rutherfordium je škodlivé díky své radioaktivitě
Резерфордий вреден из-за его радиоактивности
Dubnium je škodlivé díky své radioaktivitě
Дубний вреден из-за его радиоактивности
Seaborgium je škodlivé díky své radioaktivitě
Сиборгий вреден из-за его радиоактивности
Bohrium je škodlivé díky své radioaktivitě.
Борий вреден из-за его радиоактивности
Hassium je škodlivé díky své radioaktivitě
Хассий вреден из-за его радиоактивности
Meitnerium je škodlivé díky své radioaktivitě
Мейтнерий вреден из-за его радиоактивности
Darmstadtium je škodlivé díky své radioaktivitě
Дармштадтий вреден из-за его радиоактивности
Roentgenium je škodlivé díky své radioaktivitě
Рентгений вреден из-за его радиоактивности
Kopernicium je škodlivé díky své radioaktivitě
Коперниций вреден из-за его радиоактивности
NIhonium je škodlivé díky své radioaktivitě
Нихоний вреден из-за его радиоактивности
Flerovium je škodlivé díky své radioaktivitě
Флеровий вреден из-за его радиоактивности
Moscovium je škodlivé díky své radioaktivitě
Московий вреден из-за его радиоактивности
Livermorium je škodlivé díky své radioaktivitě
Ливерморий вреден из-за его радиоактивности
Tennessin je škodlivý díky své radioktivitě
Теннессин вреден из-за его радиоактивности
Oganesson je škodlivý díky své radioaktivitě
Оганесон вреден из-за его радиоактивности

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their Element Details project.

Sign up for free or login to start contributing.