ภาษาเปอร์เซีย
Persa
ภาษาโรมาเนีย
Rumano
ภาษาเซอร์เบีย
Serbio
ภาษาสโลวีเนีย
Esloveno
สวีเดน
Sueco
ไทย
Tailandés
ยูเครน
Ucraniano
ภาษาอุซเบก
Uzbeko
ภาษาเวียดนาม
Vietnamita
ภาษาอาฟรีกานส์
Afrikaans
ภาษาไอซ์แลนด์
Islandés
ภาษาสวาฮีลี
Swahili
ภาษาเอสเปรันโต
Esperanto
ภาษาอาร์มีเนีย
Armenio

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.