Elements: The Periodic Table
Элементтер: Периодтық жүйе
Periodic Table
Периодтық жүйе
Home
Басты
Compare
Салыстыру
Settings
Баптаулар
List
Тізім
Translate
Аудару
Translation
Аударма
About
Бағдарлама туралы
General
Жалпы
Version
Нұсқа
Developed by Naveen CS
Naveen CS өндірген
Credits
Әзірлеушілер
Search
Іздеу
Help translate this app to your language
Осы бағдарламаны өз тіліңізге аударуға көмектесіңіз
Language
Тіл
Supported Languages
Қолдау көрсетілетін тіл
System Language
Жүйенің тілі
Please restart the app to switch language
Өтінеміз, тілді ауыстыруды болдыру үшін бағдарламаны қайта қосыңыз
Privacy Policy
Құпиялылық саясаты
This app does not collect or store any user data
Бұл бағдарлама қолданушы туралы ешбір ақпаратты жинамайды және сақтамайды
No elements match your search
Сіздің сұранымыңыз бойынша ешбір элемент табылмады
Results for
Сұраным нәтижелері
element
Элемент
elements
Элементтер
Rate
Баға беру
Contact us
Бізбен байланысу
Upgrade
Ақылы нұсқа
Upgrade for extra features
Мүмкіндіктері кеңейтірілген ақылы нұсқа
Features
Мүмкіндіктер
Enjoying the app?
Бағдарлама ұнады ма?
We'd love you to rate our app 5 stars on the Store
Біздің бағдарламаны 5 жұлдызға бағаласаңыз қуанышты болар едік
Send
Жіберу
Send Feedback
Пікір жіберу
Please purchase the upgrade to get the below features
No translations found
Remove all ads
Барлық жарнамаларды жою
Set the background
Фонды орнату
View detailed information on isotopes
Изотоптар туралы қосымша ақпаратты көрсету
View more images for each element
Әрбір элемент үшін көбірек сурет көрсету
Customize the appearance of the periodic table
Менделеев кестесінің сыртқы көрінісін орнату
Modify the shortcut keys for the page navigation
No translations found
* Available with the upgrade
* Жаңартудан кейін қолжетімді
Tell us about your experience or suggest how we can make it better
Бізге өз пікіріңізді және бағдарламаны жақсартуға байланысты ұсынысыңызды жолдаңыз
Close
Жабу
On
Қосу
Off
Өшіру
Image Credits
Әзірлеушілердің суреттері
Version Notes
Нұсқа жазбалары
Theme
Түстер
Light
Түсті

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.