Elements: The Periodic Table
Elementov: Periodni sistem
Periodic Table
Periodni sistem
Home
Domov
Compare
Primerjaj
Settings
Nastavitve
List
Seznam
Translate
Prevedi
Translation
Prevajanje
About
Vizitka
General
Osnovno
Version
Različica
Developed by Naveen CS
Razvoj: Naveen CS
Credits
Zasluge
Search
Iskanje
Help translate this app to your language
Pomagajte pri prevajanju aplikacije v svoj jezik
Language
Jezik
Supported Languages
Podprt jezik
System Language
Jezik sistema
Please restart the app to switch language
Za spremembo jezika znova zaženite aplikacijo
Privacy Policy
Pravilnik o zasebnosti
This app does not collect or store any user data
Ta aplikacija ne zbira in ne shranjuje uporabniških podatkov
No elements match your search
Ni elementov, ki bi ustrezali vašemu iskanju
Results for
Rezultati za
element
element
elements
elementi
Rate
Ocenite
Contact us
Stik z nami
Upgrade
Nadgradnja
Upgrade for extra features
Nadgradite aplikacijo in pridobite dodatne funkcije
Features
Aplikacija omogoča
Enjoying the app?
Ali vam je aplikacija všeč?
We'd love you to rate our app 5 stars on the Store
Veseli bi bili, če bi našo aplikacijo ocenili s 5 zvezdicami
Send
Pošlji
Send Feedback
Pošiljanje povratnih informacij
Please purchase the upgrade to get the below features
Prosimo, kupite aplikacijo. S tem pridobite spodnje funkcije
Remove all ads
Odstranite oglase
Set the background
Nastavi ozadje
View detailed information on isotopes
Oglejte si podrobne informacije o izotopih
View more images for each element
Oglejte si več slik za vsak element
Customize the appearance of the periodic table
Prilagodite videz periodnega sistema
Modify the shortcut keys for the page navigation
Spremenite bližnjične tipke za navigacijo strani
* Available with the upgrade
* Na voljo z nadgradnjo
Tell us about your experience or suggest how we can make it better
Pišite nam o svojih pogledih in mnenjih glede aplikacije in predlagajte, kako lahko izboljšamo aplikacijo
Close
Zapri
On
Vklopljeno
Off
Izklopljeno
Image Credits
Zasluge za slike
Version Notes
Opombe o različici
Theme
Teme
Light
Svetlo

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.