Elements: The Periodic Table
Елементи: Періодичної Таблиці
Periodic Table
Періодична Таблиця
Home
Домашня сторінка
Compare
Порівняти
Settings
Налаштування
List
Список
Translate
Перевести
Translation
Переклад
About
Про
General
Загальний
Version
Версія
Developed by Naveen CS
Розроблено by Naveen CS
Credits
Кредит
Search
Пошук
Help translate this app to your language
Допомогти в перекладі проекту
Language
Мова
Supported Languages
Підтримувані мови
System Language
Системна Мова
Please restart the app to switch language
Будь-Ласка перезавантажте додаток, щоб обрати мову
Privacy Policy
Політика конфіденційності
This app does not collect or store any user data
Ця програма не збирає і не зберігає будь-яких призначених для користувача даних
No elements match your search
Немає елементів пошуку
Results for
Результати пошуку за запитом
element
елемент
elements
елементи
Rate
Ставка
Contact us
Контактні дані
Upgrade
Оновлення
Upgrade for extra features
Оновлення додаткових функцій
Features
Функції
Enjoying the app?
Сподобався додаток?
We'd love you to rate our app 5 stars on the Store
Ми будемо Вам дуже вдячні якщо Ви оціните наш додаток на 5 зірок
Send
Надіслати
Send Feedback
Надіслати відгук
Please purchase the upgrade to get the below features
Будь ласка придбайте оновлення, щоб отримати такі функції
Remove all ads
Видалити всі оголошення
Set the background
Встановити фон
View detailed information on isotopes
Подивитися детальну інформацію за топовими
View more images for each element
Більше зображень для кожного елемента
Customize the appearance of the periodic table
Налаштувати зовнішній вигляд періодичної таблиці
Modify the shortcut keys for the page navigation
Змініти комбінації клавіш для навігації сторінкою
* Available with the upgrade
Доступно з оновленням
Tell us about your experience or suggest how we can make it better
Повідомте Вашу думку та пропозицію щодо покращення проґрами
Close
Закрити
On
Включено
Off
Виключено
Image Credits
Образ Кредиту
Version Notes
Примітки до версії
Theme
Тема
Light
Світла

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.