Dark
Tumma
Background
Taustakuva
Use my Windows accent colour
Käytä Windowsin korostusväriä
Printables
No translations found
Download
No translations found
Discovered
Löytövuosi
BC
eKr.
Elements: The Periodic Table provides comprehensive and useful information about the chemical elements all in one place.
Alkuaineet: Jaksollinen järjestelmä tarjoaa kattavaa ja hyödyllistä tietoa alkuaineista kaikki yhdessä paikassa.
Click on an element to know more about the properties, history, name origin, images, applications, hazards and electron shell diagram of each element.
Klikkaa alkuainetta oppiaksesi sen ominaisuuksista, historiasta, nimen alkuperästä, kuvista, soveltamisesta ja käytöstä, vaaroista ja nähdäksesi sen elektronirakenteen.
Visually pleasing colour coded table
Visuaalisesti miellyttävä värikoodattu taulukko
Simple fluid design and has lots of details
Yksinkertainen, yksityiskohtainen ja sujuva suunnittelu
Detailed description for each element
Yksityiskohtainen kuvaus jokaisesta alkuaineesta
View the list of all elements in the alphabetical order
Näytä lista kaikista alkuaineista aakkosjärjsetyksessä
Electron shell diagram and image for each element
Elektronikuoridiagrammi ja kuvat kaikille alkuaineille
Compare the properties of 2 elements
Vertaa kahden alkuaineen ominaisuuksia
Search for the elements using their symbol, atomic number or name
Etsi alkuaineita niiden symbolin, järjestysluvun, tai nimen perusteella
Detailed information on major isotopes
Yksityiskohtaista tietoa tärkeistä isotopeista
Links to informative websites for further study
Linkkejä informatiivisille sivustoille lisäopiskeluun
Works offline, no internet connection required
Toimii ilman internet-yhteyttä
Interactive periodic table of the chemical elements
No translations found
Properties, history, name origin, facts, applications, isotopes, electronic configuation, crystal structure, hazards and more
No translations found
Group
Ryhmä
Period
Jakso
Block
Lohko
Store
No translations found
Image
Kuva
More Images
Lisää kuvia
Properties
Ominaisuudet
Applications
Käyttö
History
Historia
General Properties
Yleiset ominaisuudet
Physical Properties
Fyysiset ominaisuudet
Atomic Properties
Atomiominaisuudet
Main Applications
Pääasialliset käyttökohteet
Important Links
Aiheesta muualla
Appearance
Ulkonäkö
Shortcuts
Pikanäppäimet
Suggestions
No translations found
More
Lisää
Style
No translations found
Website
Sivusto
Table Width
No translations found
Sort by number
No translations found
Sort by name
No translations found
Sort by symbol
No translations found
Name
Nimi
Symbol
Tunnus
Atomic Number
Järjestysluku
Atomic Weight
Atomipaino
Mass Number
No translations found

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.