כהה
Scuro
רקע
Sfondo
להשתמש בצבע בחירה של ווינדוס
Usa il mio colore di Windows
הורדה
Download
התגלה
Scoperto
לפנה''ס
BC
יסודות: הטבלה המחזורית מספקת מידע מקיף ושימושי בנוגע ליסודות הכימיים הכול במקום אחד.
Elements: La Tavola Periodica fornisce informazioni utili ed esaustive sugli elementi chimici, il tutto in un'unica esperienza.
לחץ על יסוד על מנת לדעת עוד לגבי התכונות, היסטוריה, מקור השם, תמונות, יישומים, סיכונים ודיאגרמת מעטפת אלקטרונים עבור כול יסוד.
Fai click su un elemento per conoscere di più riguardo le proprietà, la storia, l'origine del nome, immagini, utilizzi, pericolosità e diagramma elettronico a shell.
תיאור מפורט עבור כול יסוד
Descrizione dettagliata di ogni elemento
צפה ברשימה של כול היסודות על פי סדר האלף-בית
Visualizza la lista di tutti gli elementi in ordine alfabetico
תשווה בין התכונות של שני יסודות
Confronta le proprietà di 2 elementi
חפש יסודות באמצעות הסימן שלהם, המספר האטומי או שם
Ricerca degli elementi tramite simbolo, numero atomico o nome
מידע מפורט לגבי איזוטופים מרכזיים
Informazioni dettagliate sugli isotopi principali
קישורים לאתרי אינטרנט אינפורמטיביים למחקר נוסף
Link a siti esterni per approfondimenti
עובד במצב לא מקוון, חיבור אינטרנט לא נדרש
Funziona offline, non necessita di una connessione internet
קבוצה
Gruppo
מחזור
Periodo
חסום
Blocco
חנות
Negozio
תמונה
Immagine
תמונות נוספות
Altre immagini
מאפיינים
Proprietà
יישומים
Applicazioni
היסטוריה
Storia
תכונות כלליות
Proprietà Generali
מאפיינים פיזים
Proprietà Fisiche
מאפיינים אטומיים
Proprietà Atomiche
שימושים מרכזיים
Applicazioni Principali
קישורים חיצוניים
Link Importanti
מראה
Aspetto
קיצורי דרך
Scorciatoie
הצעות
Suggerimenti
עוד
Altro
סגנון
Stile
אתר
Sito Web
רוחב הטבלה
Ampiezza della Tavola
מיון לפי מספר אטומי
Ordina per numero
מיון לפי שם
Ordina per nome
מיון לפי סמל כימי
Ordina per simbolo
שם
Nome
סמל כימי
Simbolo
מספר אטומי
Numero Atomico
מסה אטומי
Massa Atomica
מספר מסה
Numero di massa

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.