Elementlar: Davriy jadval
Elements: The Periodic Table
Davriy jadval
Periodic Table
Bosh sahifa
Home
Solishtirish
Compare
Sozlamalar
Settings
Roʻyhat
List
Tarjima
Translate
Tarjima
Translation
Haqida
About
Umumiy
General
Versiyasi
Version
Naveen CS tomonidan yaratilgan
Developed by Naveen CS
Mualliflar
Credits
Izlash
Search
Dasturni tarjima qilishga yordam bering
Help translate this app to your language
Til
Language
Mavjud tillar
Supported Languages
Tizim tili
System Language
Tilni oʻzgartirish uchun dasturni qayta ishga tushiring
Please restart the app to switch language
Maxfiylik siyosati
Privacy Policy
Ushbu dastur foydalanuvchi maʼlumotlarini toʻplamaydi va saqlamaydi
This app does not collect or store any user data
Soʻrov boʻyicha elementlar topilmadi
No elements match your search
Natijalar -
Results for
element
element
elementlar
elements
Baholash
Rate
Aloqa
Contact us
Imkoniyatlar
Features
Dastur sizga yoqdimi?
Enjoying the app?
Yuborish
Send
Fikr-mulohaza yuborish
Send Feedback
Reklamalarni olib tashlash
Remove all ads
Orqa fonni sozlash
Set the background
Izotoplar haqida batafsil maʼlumot olish
View detailed information on isotopes
Yopish
Close
Yoniq
On
Oʻchiq
Off
Mavzu
Theme

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.