Mörkt
Oscur
Bakgrund
Fons
Utskrifter
No translations found
Ladda ner
No translations found
Upptäcktes
Descobert
f.Kr.
aC
Elements: The Periodic Table ger dig heltäckande och användbar information om grundämnen på ett och samma ställe.
Elements: La Taula Periòdica proporciona informació completa i útil sobre els elements químics en un sol lloc.
Klicka på ett grundämne för att få veta mer om dess egenskaper, historia, namn, bilder, användningsområden, faror och elektronskal.
Feu clic en un element per saber més sobre el diagrama de propietats, la història, l'origen del nom, imatges, aplicacions, riscos i capa d'electrons de cada element.
Detaljerad information om varje grundämne
Descripció detallada per cada element
Elektronskalsdiagram och bild för varje grundämne
Diagrama d'electrons i imatge per cada element
Jämför egenskaperna för två grundämnen
Compara les propietats de dos elements
Sök efter grundämnen baserat på kemisk beteckning, atomnummer eller namn
Cerqueu els elements amb el seu símbol, nombre atòmic o nom
Detaljerad information om de vanligaste isotoperna
Informació detallada sobre isòtops importants
Länkar till informativa hemsidor för vidare läsning
Enllaços a llocs web informatius per a futurs estudis
Fungerar offline, ingen internetanslutning krävs
Funciona sense connexió, no cal connexió a Internet
Interaktivt periodiskt system
No translations found
Grupp
Grup
Period
Període
Block
Bloc
Butik
No translations found
Bild
Imatge
Fler bilder
Més imatges
Egenskaper
Propietats
Användningsområden
Aplicacions
Historia
Història
Generella Egenskaper
Propietats Generals
Fysikaliska Egenskaper
Propietats Físiques
Atomära Egenskaper
Propietats Atòmiques
Huvudsakliga användningsområden
Aplicacions principals
Externa länkar
Enllaços Externs
Utseende
Aparença
Genvägar
Dreceres
Förslag
No translations found
Mer
Més
Stil
No translations found
Webbplats
Lloc web
Bredd på tabell
Amplada de la taula
Sortera efter nummer
Ordena per nombre
Sortera efter namn
Ordena per nom
Sortera efter kemisk beteckning
Ordena per símbol
Namn
Nom
Tecken
Símbol
Atomnummer
Nombre atòmic
Atommassa
Massa atòmica
Masstal
No translations found

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.