Темно
Gelap
Позадина
Latar belakang
Користи ја акцентираната боја на мојот Windows
Guna warna aksen windows
Принтено
Cetak jadual
Превземи
Muat turun
Откриено
Ditemui
п.н.е.
S.M.
Елементи: Периодичната табела обезбедува сеопфатни и корисни информации за хемиските елементи сите на едно место.
Unsur: Jadual Berkala Unsur menyediakan maklumat berguna dan komprehensif tentang unsur kimia dalam satu tempat.
Кликнете на елемент за да дознаете повеќе за својствата, историјата, потеклото на името, сликите, апликациите, опасностите и дијаграмот со електронска обвивка на секој елемент.
Ketik pada unsur untuk mengetahui lebih tentang sifat, sejarah, nama asal, gambar, aplikasi, bahaya dan rajah petala elektron setiap unsur.
Визуално убаво обоена табела
Jadual berkod warna yang menarik secara visual
Едноставен дизајн на течност и има многу детали
Reka bentuk cecair yang ringkas dan mempunyai banyak perincian
Детална дескрипција за секое тело
Penerangan terperinci setiap unsur
Види го листот на сите елементи во азбучен ред
Lihat senarai semua unsur dalam susunan abjad
Дијаграм и слика на електронска обвивка за секој елемент
Rajah petala elektron dan gambar setiap unsur
Спореди ги карактеристиките на 2 елементи
Banding sifat diantara 2 unsur
Побарај за елементот со нивниот симбол, атомскиот број или име
Cari unsur menggunakan simbol, nombor atom atau nama
Детални информации за главните изотопи
Maklumat terperinci pada kebanyakan isotop
Линкови до информативни веб-страници за понатамошно студиранје
Pautan laman web bermaklumat untuk pengajian
Работи без интернет, не треба конекција за да работи
Berfungsi luar talian, tiada capaian internet diperlukan
Интерактивен периоден систем на хемиските елементи
No translations found
Својства, историја, потекло на името, факти, примени, изотопи, електронска конфигурација, кристална структура, опасности и повеќе
No translations found
Група
Kumpulan
Периода
Kala
блок
Blok
Продавница
Simpan
Слика
gambar
Повеке слики
Lebih imej
Карактеристики
Sifat
Примени
Aplikasi
Историја
Sejarah
Општи Својства
Ciri-Ciri Am
Физички Својства
Ciri-Ciri Fizikal
Атомски Својства
Ciri-Ciri Atom
Главни примени
Aplikasi Utama
Важни линкови
Pautan Penting
Изглед
Penampilan
Кратенка / Скратен пат
Kekunci Pintas
Предлози
Cadangan
Повеќе
Lebih
Стил
No translations found
Веб-локација
Laman web
Ширина на табелата
Kelebaran jadual
Подреди по број
Susun mengikut nombor
Подреди по име
Susun mengikut nama
Подреди по симбол
Susun mengikut simbol
Име
Nama
Симбол
Simbol
Атомски број
Nombor atom
Атомска тежина
Berat atom
Масен број
Nombor jisim

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.