Темно
Қараңғы
Позадина
Фон
Користи ја акцентираната боја на мојот Windows
Windows жүйесінің түсін қолдану
Принтено
No translations found
Превземи
No translations found
Откриено
Ашылулар
п.н.е.
б.з.д
Елементи: Периодичната табела обезбедува сеопфатни и корисни информации за хемиските елементи сите на едно место.
No translations found
Кликнете на елемент за да дознаете повеќе за својствата, историјата, потеклото на името, сликите, апликациите, опасностите и дијаграмот со електронска обвивка на секој елемент.
No translations found
Визуално убаво обоена табела
No translations found
Едноставен дизајн на течност и има многу детали
No translations found
Детална дескрипција за секое тело
No translations found
Види го листот на сите елементи во азбучен ред
No translations found
Дијаграм и слика на електронска обвивка за секој елемент
No translations found
Спореди ги карактеристиките на 2 елементи
No translations found
Побарај за елементот со нивниот симбол, атомскиот број или име
No translations found
Детални информации за главните изотопи
No translations found
Линкови до информативни веб-страници за понатамошно студиранје
No translations found
Работи без интернет, не треба конекција за да работи
No translations found
Интерактивен периоден систем на хемиските елементи
No translations found
Својства, историја, потекло на името, факти, примени, изотопи, електронска конфигурација, кристална структура, опасности и повеќе
No translations found
Група
Топ
Периода
Период
блок
Блок
Продавница
No translations found
Слика
No translations found
Повеке слики
No translations found
Карактеристики
No translations found
Примени
No translations found
Историја
No translations found
Општи Својства
No translations found
Физички Својства
No translations found
Атомски Својства
Атом қасиеті
Главни примени
No translations found
Важни линкови
No translations found
Изглед
No translations found
Кратенка / Скратен пат
No translations found
Предлози
No translations found
Повеќе
Көбірек көрсету
Стил
No translations found
Веб-локација
Веб-торабы
Ширина на табелата
No translations found
Подреди по број
No translations found
Подреди по име
No translations found
Подреди по симбол
No translations found
Име
Атауы
Симбол
Символ
Атомски број
No translations found
Атомска тежина
Атомдық масса
Масен број
No translations found

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.