Elementet: Tabelën periodike
Елементите: Периодичната таблица
Tabelën periodike
Периодична таблица
Shtëpi
Начало
Krahasim
Сравнение
Cilësimet
Настройки
Listë
Лист
Përkthej
Преведи
Përkthim
Превод
Rreth
Относно
I përgjithshëm
Основно
Versioni
Версия
Gjuha e mbështetur
Поддържан език
Rezultatet për
Резултати за
Na kontaktoni
Контакти
Tiparet
Функции
Dërgo
Изпращане
Dërgo reagimet
Изпращане на отзиви
Aktiv
Включено
Joaktiv
Изключено
Shënimet e versionit
Бележки за версията

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.