تاریک
어둡게
پس زمینه
배경
استفاده از رنگ ویندوز من
사용자의 윈도우 테마 컬러 사용
قابل چاپ (پرینت)
인쇄하기
دانلود
다운로드
کشف شده
발견 연도
قبل از میلاد مسیح
기원전
عناصر: جدول تناوبی اطلاعات جامع و مفیدی درباره عناصر شیمیایی میدهد.
원소 주기율표: 118 원소'는 주기율표 속 모든 원소들에 대한 유용한 정보를 종합적으로 한 번에 보여줍니다.
بر روی یک عنصر کلیک کنید تا اطلاعاتی مربوط به خواص، تاریخ، اطلاعات کشف، عکس ها، کاربرد ها، خطرات و لایه الکترونی هر عنصر بددست آورید.
각각의 원소를 클릭하여 원소의 특성, 역사, 원소명의 유래, 모습, 용도, 위험성, 전자껍질 모형을 볼 수 있습니다.
دیدن رنگ زیبای جدول
아름다운 주기율표가 눈을 즐겁게 해줍니다
طراحی ساده با جزییات زیاد
디자인이 심플하고 예쁘며 디테일이 살아있습니다
اطلاعات و جزییات دقیق برای هر عنصر
원소들에 대한 자세한 설명이 제공됩니다
مشاهده لیست تمام عناصر به ترتیب حروف الفبا
모든 원소들을 가나다 순서대로 볼 수도 있습니다
نمودار لایه الکترونی و تصویر برای هر عنصر
각각의 원소들의 모습과 전자껍질 모형을 볼 수 있습니다
مقایسه خواص دو عنصر
두 원소의 특징을 비교할 수 있습니다
جستوجو عناصر با استفاده از نماد، عدد اتمی یا نام آنها
원소 기호와 이름, 원자 번호로 원소를 검색할 수 있습니다
اطلاعات دقیق در مورد ایزوتوپ ها
주요 동위원소에 대한 자세한 설명이 제공됩니다
لینک وب سایت های اطلاع رسانی برای مطالعه بیشتر
더 심화적인 정보를 제공하는 여러 웹사이트의 링크가 연결되어 있습니다
استفاده آفلاین، بدون نیاز به اتصال اینترنت
인터넷이 필요없는 오프라인 작업이 가능합니다
عنصر های شیمیایی تعاملی جدول دوره ای
대화형 원소 주기율표
ویژگی ها، تاریخ، ریشه نام، حقایق، اپلیکیشن ها، ایزوتوپ ها، پیکربندی الکترونیکی، ساختار بلوری، خطرها و بیشتر
특성, 역사, 이름의 유래, 사실, 적용, 동위원소, 전자 배치, 결정구조 등
گروه
تناوب
주기
بلوک
구역
فروشگاه
상점
عکس
이미지
عکس های بیشتر
더 많은 이미지
خواص
특성
کاربرد ها
용도
تاریخچه
역사
ویژگیهای عمومی
일반적 특성
خواص فیزیکی
물리적 특성
خواص اتمی
원자의 특성
کاربرد های اصلی
용도
لینک های مهم
주요 링크
ظاهر
디자인
میانبرها
단축키
پیشنهادها
추천
بیشتر
더보기
تارنما
웹사이트
عرض جدول
주기율표 너비
مرتب سازی با عدد
원자 번호순으로 정렬
مرتب سازی با نام
원소 이름순으로 정렬
مرتب سازی با نماد
원소 기호순으로 정렬
نام
원소 이름
نماد
원소 기호
عدد اتمی
원자 번호
عدد جرمی
원자량
عدد جرمی
질량수

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.