Temno
Tối
Ozadje
Nền
Uporabi windows barvo povdarkov
Sử dụng màu nền Windows
Datum odkritja
Đẵ được khám phá
pr. Kr.
TCN
Periodni sistem zagotavlja celovite in uporabne informacije o kemičnih elementih na enem mestu.
Các nguyên tố: ‎Bảng tuần hoàn‎ mang mọi thông tin bao quát và hữu ích về tất cả các nguyên tố về cùng một nơi.
Kliknite element, če želite izvedeti več o lastnostih, zgodovini, poreklu imena, slikah, uporabi, nevarnostih in diagramih elektronskih lupin vsakega elementa.
Nhấn chọn và mỗi nguyên tố để biết thêm thông tin về tính chất, lịch sử, tên gọi ban đầu, hình ảnh, ứng dụng, nguy cơ và biểu đồ phân lớp electron của mỗi nguyên tố.
Skupina
Nhóm
Perioda
Chu kỳ
Blok
Phân lớp
Več slik
Thêm nhiều ảnh
Lastnosti
Các tính chất
Zgodovina
Lịch sử
Zunanje Povezave
Liên Kết Ngoài
Ime
Tên
Znak
Ký hiệu
Vrstno število
Số nguyên tử
Atomska teža
Nguyên tử khối

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.